Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Pride Month – czerwiec to Miesiąc Dumy

1 czerwca rozpoczyna się Miesiąc Dumy – Pride Month – czyli święto bycia sobą.

Z tej okazji przytaczamy publikacje kół naukowych, które przybliżają historię Pride Month oraz które zajmują się zajmują się problematyką queer i sytuacją osób LGBT+ na Uniwersytecie Warszawskim.

Jak piszą osoby zrzeszone w Studenckim Kole Naukowym im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit:

Pride Month – święto bycia sobą trwa od 1 do 30 Czerwca i symbolizuje okres radosnego i dumnego afirmowania życia w zgodzie ze sobą i z własną tożsamością. Dzieje się to przy wsparciu i akceptacji otoczenia –  są to pozornie błahe elementy, które dla wielu osób LGBTQIA +  stanowią marzenie-obiekt wieloletnich dążeń i starań [1].

W polskiej przestrzeni publicznej tradycja ta jest stosunkowo młoda, jednak na świecie jej korzenie sięgają aż do lat ‘70 i początków tworzenia się kultury Pride – radosnej afirmacji i pozytywnego postrzegania Queerowości. Jej bezpośrednią genezą jest upamiętnienie wydarzeń mających miejsce w 1969 roku w Nowym Jorku – niesławnego rajdu nowojorskiej policji na pub Stonewall i wynikłych z tego zamieszek.  Już w następnym roku, 28 czerwca 1970, w Chicago i Nowym Jorku odbyły się marsze będące upamiętnieniem tamtych wydarzeń. [2]

W następnych latach parady pojawiać zaczęły się na ulicach miast całego świata, zaś oprócz nich w wielu miejscach rozgłos zyskały imprezy tematyczne czy inne rodzaje spotkań i form aktywizacji. Działania te pozwoliły także na unifikację wielu wcześniej rozproszonych po państwach Ameryki Północnej i Europy organizacji i lokalnych ruchów walczących o sprawiedliwość i równouprawnienie, a także poruszających inne palące problemy społeczne. Nazwiska działaczy politycznych i społecznych takich jak Brenda Howard, Frank Kameny czy Craig Rodwell urosły z poziomu lokalnych działaczy na rzecz praw osób LGBTQIA+  do światowej rozpoznawalności [3]

Podstawowym celem wszystkich tych działań, oprócz świętowania dumy, było zwiększanie świadomości praw osób LGBTQIA+, oraz wywieranie nacisków na rządzących w celu zaprzestania łamania praw człowieka. W wielu przypadkach nadrzędnym celem była dekryminalizacja,  a następnie zrównanie praw osób Queerowych z heteronormatywnymi obywatelami.  Zaktywizowanie się wielu osób LGBTQIA+ na całym świecie oraz liczne oddolne inicjatywy obywatelskie znacznie przyspieszyły ten proces.

W Polsce Pride Month i obchody czerwcowego święta zaczęły być organizowane w połowie lat ’90 XX wieku. W tym okresie funkcjonować zaczynały też znane do dziś organizacje zrzeszające aktywistów zainteresowanych walką o prawa osób LGBTQIA+, np. Lambda Warszawa [4]. Od 2005 roku ulicami Warszawy przechodzić zaczęły Parady równości – największe tego typu wydarzenia kraju, rokrocznie przyciągające tysiące uczestników. Na ich tle wielokrotnie pojawiały się kontrowersje, w tym próby prawnego zablokowania możliwości odbywania zgromadzeń. Sprawa dotycząca Warszawskiej Parady równości z 2005 roku znalazła swój finał w Europejskim Trybunale Praw Człowieka (Bączkowski przeciwko Polsce) [5]. W okresie ostatnich kilku lat temat wolności i bezpieczeństwa funkcjonowania organizacji Queerowych w Polsce wynoszony był na forum Europarlamentu z racji kontrowersyjnych działań niektórych samorządów oraz wypowiedzi polityków. Mimo wspomnianych przeciwności i nie zawsze przyjaznej atmosfery otaczającej świętowanie Pride Month, do 2021 roku Miesiąc Dumy i wydarzenia z nim związane zawitały do 18 polskich miast [6]. Liczba ta stale rośnie, nawet pomimo przerwy wymuszonej pandemią COVID-19.

Po raz kolejny mamy szansę okazać nasze wsparcie i solidarność ze społecznością Queerową w naszym najbliższym otoczeniu oraz globalnie. Studenckie Koło Naukowe im. Pauliny Kuczalskiej – Reinschmit od zawsze wspiera równe prawa dla osób ze środowiska LGBTQIA+, rzetelną edukację i ochronę praw człowieka. W związku z tym pragniemy zaprosić was do cyklu publikacji poświęconych powyższym zagadnieniom. Skupione na wybranych aspektach sytuacji Queerowej młodzieży posty pojawiać będą się przez cały Czerwiec na naszej Facebookowej stronie, a także w innych Kuczalskich mediach społecznościowych. Zapraszamy do regularnego zapoznawania się z naszymi materiałami, a także śledzenia na bieżąco naszych mediów społecznościowych. I przede wszystkim – radosnego Pride Month!

PRZYPISY:

[1] https://www.loc.gov/lgbt-pride-month/about/

[2] https://www.awarenessdays.com/awareness…/pride-month-2021/

[3] https://archives.nypl.org/mss/2606

[4] http://lambdawarszawa.org/o-nas/?starttabid=1

[5] https://trybunal.gov.pl/…/Sprawa_Baczkowski_i_inni…

https://queer.pl/…/mapka-i-wszystkie-terminy-marsze…

 

 

Koło Naukowe Queer UW opublikowało w tym roku kolejny raport pt. Oddzielone-oddzieleni-raport-z-badania- Queer UW.

To już trzecia edycja badania sytuacji osób LGBT studiujących na naszej uczelni.

Na raport składają się dwa badania – ilościowe i jakościowe. Pierwsze z nich to sondaż, w którym udział wzięło ponad 1200 osób studiujących na Uniwersytecie Warszawskim. Drugie zaś, to 15 wywiadów pogłębionych z osobami LGBTQ, które posiadają status studenta uczelni.

Z raportu dowiedzieć się można, że:

  • Niecałe 18 proc. badanych osób stwierdziło, że widziało lub doświadczyło dyskryminacji motywowanej nienawiścią do osób LGBTQ na UW. Ta liczba nie różni się istotnie od wyników z lat poprzednich.
  • Najczęśćiej są to zaczepki słowne, poniżanie, ośmieszanie.
  • Jedną z najciekawszych zmian są odpowiedzi na pytanie o to, czy wyoutowanie się jako osoba LGBTQ na UW może być dla takiej osoby powodem dyskomfortu. Odpowiedzi pozytywne na to pytanie spadły na przestrzeni lat o połowę, zaś liczba odpowiedzi negatywnych wzrosła o ok. 15 punktów procentowych.

Dotychczas badanie przeprowadzono dwa razy – po raz pierwszy w 2010 roku a jego efektem był raport „Przemilczane, przemilczani„, zaś po raz drugi w 2016 roku, gdy wyniki zamieszczono w raporcie „Wyobcowane, wyobcowani„. Obie publikacje są dostępne bezpłatnie w formie elektronicznej na stronach Queer UW.

Z przedmowy dr hab. Julii Kubisy, prof. UW, z Zespołu Równościowego UW: Wyniki zaprezentowane w niniejszym raporcie pokazują, że Uniwersytet Warszawski coraz częściej postrzegany jest jako miejsce przyjazne i bezpieczne osobom LGBT+. Szczególnie cieszy rosnąca liczba wskazań dotyczących komfortu outowania się na uczelni. Biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich lat, w tym nienawistne słowa, które padały podczas kampanii prezydenckiej w 2020 roku, a które mogły znacząco wpłynąć na pogorszenie samopoczucia i poczucia bezpieczeństwa wśród osób LGBT+, tym bardziej znaczące wydają się wyniki mówiące o tym, że uczelnia i jej poszczególne wydziały i jednostki są przyjazne.

 

 

Początek Pride Month to również dobra okazja, by przypomnieć informacje zamieszczane na stronie Równoważni:

Osoby LGBT+ na uniwersytecie

Wsparcie dla osób transpłciowych

Filmik „Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową” w ramach kampanii Wszyscy Jesteśmy Równoważni

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową

Orientacja seksualna i tożsamość płciowa to jedne z cech osobistych, które bardzo często są podatne na zachowania dyskryminacyjne. Magdalena Wrońska z działającej na Uniwersytecie Warszawskim organizacji studenckiej Queer UW wyjaśnia, czym są homofobia, bifobia i transfobia oraz wskazuje, gdzie osoby narażone na dyskryminację ze względu na swoją orientację seksualną i tożsamość płciową mogą szukać pomocy.