Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

RÓŻOWA SKRZYNECZKA NA UW

Uniwersytet Warszawski dołączył do akcji społecznej Różowa Skrzyneczka.

Jest to akcja polegająca na zamieszczaniu w toaletach damskich skrzyneczek z podpaskami i tamponami. Służą jako dodatkowe wsparcie dla osób, które akurat nie mają środków higieny osobistej ze sobą. Różowe Skrzyneczki mają na celu ułatwienie funkcjonowania na uczelni studentkom, doktorantkom i pracownicom i zadbanie o ich komfort psychiczny. Są też wsparciem dla osób gorzej uposażonych, dla których zakup środków higieny osobistej to znaczący wydatek.

Zaangażowanie UW w tę akcję to sygnał dla społeczności akademickiej i nie tylko, że uczelnia dba o dobre samopoczucie i dobrostan osób, które tu studiują i pracują.

Celem akcji jest walka z tabu i wykluczeniem menstruacyjnym.

Czym jest ubóstwo menstruacyjne?

To temat wciąż zbyt rzadko poruszany. Według najbardziej rozpowszechnionej definicji dotyczy ono ograniczonego dostępu do środków higienicznych dla osób menstruujących.  Problem ten może mieć charakter stały lub czasowy. 

Dotyczy osób menstruujących, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, m.in.: 

 • osób z przemocowych rodzin/związków; 
 • osób młodych pozostających w konflikcie z rodzicami/opiekunami;
 • osób, które utraciły pracę;
 • osób po rozwodzie, często samodzielnie wychowujących dzieci.

Czasowe lub stałe problemy finansowe skutkują utrudnionym dostępem do podpasek/tamponów. Stąd, niestety, niejednokrotnie wynika konieczność podejmowania trudnych wyborów: co kupić – produkty higieniczne czy żywnościowe? 

W Polsce blisko 500 000 osób nie stać na zakup podpasek lub tamponów. 

Na wielu wydziałach (lista poniżej), w Bibliotece Uniwersyteckiej, akademikach i budynkach samorządu studenckiego już dziś można znaleźć Różowe Skrzyneczki, w łazienkach oznaczonych naklejką.

Różowe Skrzyneczki na UW są także w mediach społecznościowych – polecamy hasztagi #zawszepodręką #dlamniedlaciebie #rozowaskrzyneczkaUW oraz #athand #4me4you #pinkboxUW


Różowa Skrzyneczka to akcja społeczna – opiera się na wzajemnym wsparciu. 

Zachęcamy:

 • by korzystać gdy się tego potrzebuje
 • i dzielić się środkami higieny osobistej, gdy ma się taką możliwość, dokładając je do skrzyneczek.

Gdzie znajdziesz Różowe Skrzyneczki?

Na Uniwersytecie Warszawskim mamy już 63 Różowe Skrzyneczki! A niebawem będzie ich więcej!

Znajdziecie je w następujących lokalizacjach:

 • Auditorium Maximum
 • Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
 • Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki
 • Wydział Archeologii
 • Wydział Biologii
 • Wydział Socjologii
 • Wydział Filozofii
 • Wydział Fizyki
 • Wydział Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
 • Wydział Polonistyki
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Wydział Psychologii
 • Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Wydział Orientalistyczny
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Wydział Historii
 • Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
 • Wydział Zarządzania
 • Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH)
 • Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
 • Biblioteka Uniwersytecka
 • Budynki Samorządu Studentów UW i domy studenckie
 • Ośrodek Badań nad Migracjami
 • Centrum Kompetencji Cyfrowych UW
 • Centrum Sportu i Rekreacji UW

Chcesz dołączyć do akcji Różowa Skrzyneczka?
Napisz: rownouprawnienie@uw.edu.pl

Więcej o akcji Różowa Skrzyneczka >>