Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

O NAS

Zespół Równościowy

 

Anna Grędzińska

Główna specjalistka ds. równouprawnienia

Anna zajmuje się kreowaniem i wdrażaniem polityki antydyskryminacyjnej, działań na rzecz równego traktowania i różnorodności. Do jej głównych zadań należy tzw. gender mainstreaming, czyli uwzględnianie perspektywy płci w przygotowywaniu, projektowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu, jak również ocenie polityk uniwersyteckich, działań i programów w celu promowania równości kobiet i mężczyzn oraz zwalczania dyskryminacja. W zakresie kompetencji tego stanowiska jest również promowanie i upowszechnianie problematyki równego traktowania, standardów antydyskryminacyjnych i wdrażanie systemowych rozwiązań równościowych. Anna realizuje także działania równościowe określone w Planie Równości Płci dla UW oraz Strategii HR Excellence in Research, w tym m.in. kreowanie rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym i prywatnym, działania na rzecz wsparcia i wzmocnienia pozycji kobiet, w tym na stanowiskach decyzyjnych, jak również podejmowania działań na rzecz osób z grup dyskryminowanych.

Koordynatorka ds. przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi oraz innym zachowaniom niepożądanym

Anna Grędzińska jest również członkinią Zespołu Koordynatorek ds. przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi oraz innym zachowaniom niepożądanym, specjalizując się w sprawach dotyczących przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i dyskryminacji. W tym kontekście stale współpracuje z Komisją ds. nierównego traktowania i dyskryminacji. Każda osoba, która doświadczyła dyskryminacji lub nierównego traktowania, może zgłosić zdarzenie do Koordynatorki, która zbada sprawę i może przekazać ją do rozpatrzenia Komisji.

Kontakt:

tel. (22) 55 27 185

am.gredzinska@uw.edu.pl

rownouprawnienie@uw.edu.pl

zespolkoordynatorow@uw.edu.pl

 

dr hab. Julia Kubisa, prof. UW

Główna specjalistka ds. badań i edukacji równościowej

Julia zajmuje się realizacją badań w obszarze równości oraz koordynacją  jak i merytorycznym nadzorem i wsparciem działań na rzecz edukacji równościowej (m.in. kursy i szkolenia równościowe i antydyskryminacyjne). W zakresie kompetencji tego stanowiska znajduje się również realizowanie zadań określonych w Planie Równości Płci dla UW, w tym m.in. zbieranie i analizowanie statystyk równościowych, jak również działania na rzecz wsparcie karier kobiet (np. programy networkingowe  dla doktorantek i programy mentoringowe dla badaczek). Julia zajmuje się tworzeniem materiałów edukacyjnych, porad i rekomendacji. Odpowiada również za koordynację sieci pełnomocniczek_ów ds równości na wydziałach.

W kadencji 2020-2024 Julia Kubisa pełni funkcję Pełnomocniczki Rektora ds Polityki Przeciwdziałania Dyskryminacji i Molestowaniu Seksualnemu

W tym zakresie Julia zajmuje się usprawnieniem  procesu przepływu informacji (w ścisłej współpracy z Rektorem UW), w tym dbaniem o tworzenie i przekazywanie adekwatnych komunikatów na temat domknięcia formalnych postępowań w sprawach dotyczących dyskryminacji i molestowania. W razie potrzeby pozostaje w kontakcie z osobami pokrzywdzonymi i społecznością uniwersytecką. Julia współpracuje z Biurem Prasowym UW w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Pełni rolę ekspercko-doradczą. 

Kontakt:

kubisaj@is.uw.edu.pl

rownouprawnienie@uw.edu.pl

 

Zuzanna Kaszuba

Specjalistka ds. zajęć równościowych

Zuzanna zajmuje się organizacją merytoryczną i administracyjną szkoleń i kursów z zakresu równości i praw człowieka dla studentów UW, zarówno tradycyjnych jak i online. Tworzy kursy na uniwersyteckiej platformie e-learnigowej, przygotowuje ich oprawę graficzną, przy współpracy z jednostkami na UW dba o podnoszenie funkcjonalności i usprawnianie działania kursów. Do zadań Zuzanny należy również podejmowanie bieżących działań na rzecz równości, w tym działań promocyjnych i zwiększających świadomość problematyki równości i różnorodności.

Kontakt:

zuzanna.kaszuba@adm.uw.edu.pl