Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

BIBLIOTEKA

W naszej bibliotece można znaleźć najważniejsze publikacje, materiały, poradniki, informatory, raporty oraz akty prawne zarówno uniwersyteckie, jak i spoza UW Poradniki i dokumenty strategiczne UW

Publikacje UW

  • “Równe traktowanie ze względu na płeć – raport z badania społeczności Uniwersytetu Warszawskiego” (2019)
    • Celem przeprowadzonego wśród studentów i studentek, oraz pracowników i pracownic Uniwersytetu Warszawskiego badania była analiza postrzeganego rozpowszechnienia różnych form nierównego traktowania ze względu na płeć. Badanie dotyczyło rodzajów nierównego traktowania, ich częstości, kontekstu sytuacyjnego, reagowania na nie, a także postrzeganych norm instytucjonalnych.  Badano również powiązania pomiędzy nierównym traktowaniem a dobrostanem psychicznym i dobrostanem w miejscu pracy. Celem formułowania takiej diagnozy było bardziej skuteczne zapobieganie nierównemu traktowaniu w przyszłości, zdefiniowanie obszarów, na które należy zwrócić szczególną uwagę, silnych i słabych stron instytucji. Wiedzę tę wykorzystano przy tworzeniu Planu Równości Płci Uniwersytetu Warszawskiego. Autorki i autorzy: dr Magdalena Budziszewska, dr Wiktor Soral, dr Aleksandra Świderska, dr Marta Witkowska, dr Karolina Hansen. Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski
  • Sytuacja społeczna osób LGBT w Polsce (2021)
    • raport przygotowany przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW na zlecenie Kampanii Przeciwko Homofobii.
  •  Rodzice na Uniwersytecie (2019)
    • Raport podsumowuje projekt prowadzony na Uniwersytecie Warszawskim, realizowany w ramach I edycji Budżetu Partycypacyjnego UW. Raport przedstawia sytuację i problemy pracownic, pracowników uniwersyteckich oraz studentek i studentów, którzy mają dzieci. Analiza na potrzeby raportu: mgr. Mariusz Wieczorek; redakcja i uzupełnienia: dr Hanna Schreiber, mgr Julia Krzesicka, rodzice biorący udział w projekcie.

Raporty koła naukowego Queer UW


Dokumenty spoza UW

Publikacje poświęcone kobietom w nauce:

Polecane książki z BUWu


Uchwały i zarządzenia UW

 


Akty prawne polskie i międzynarodowe