Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Sieć doktorantek na UW

 

Sieć Doktorantek na UW:

Spotkania służą przede wszystkim wymianie doświadczeń i wsparciu.

Nie wiążą się z żadnymi zadaniami do zrobienia, nie jest to żaden kolejny projekt.

 

 

Ich celem jest wzmacnianie się nawzajem, możliwość porozmawiania o doświadczeniach bycia doktorantką, kobietą w świecie nauki.

 

 

 

  • Wybieramy sobie tematy, wokół których chcemy rozmawiać, wskazujemy kogo widziałybyśmy jako gościnię_gościa.
  • Nasza sieć jest horyzontalna, nie ma hierarchii.
  • Budujemy bezpieczną przestrzeń, dzielimy się i nie oceniamy.
  • Spotykamy się cyklicznie by zachować rytm – ale nie ma obowiązkowej obecności, można uczestniczyć w swoim rytmie.
  • Zapraszamy kolejne koleżanki-doktorantki
  • Jesteśmy na ty 🙂
  • Są wśród nas osoby polskojęzyczne i osoby, które nie znają polskiego, więc korespondencja może być w 2 językach, szczególnie z kluczowymi informacjami, a podczas spotkań możemy przechodzić na angielski.

 

 

 

 

Informacje o projekcie:

ulotka: Networking doktorantek UW konsultacje

W przyjętym przez Uniwersytet Warszawski Planie Równości Płci oraz w strategii IDUB zaplanowano działania na rzecz wzmocnienia kobiet na wczesnych etapach karier naukowych. Jednym z nich jest „networking doktorantek” – cykliczne spotkania w formie śniadań z zaproszonymi gośćmi i gościnami.

Jest to dość luźna formuła, mająca na celu możliwości poznania się, wymiany doświadczeń i pomysłów, podzielenia się problemami i wspólnego namysłu nad rozwiązaniami.

Opis działania w Planie Równości Płci dla UW:

Włączanie doktorantek w sieci kontaktów z pracownikami i pracownicami naukowymi oraz organizacja wykładów z zaproszonymi prelegentkami, dotyczących karier kobiet w nauce, w Polsce i na świecie (np. kierowniczki międzynarodowych grantów realizowanych na UW): organizacja trzech „śniadań networkingowych” w ciągu roku akademickiego, na które zapraszane będą doktorantki oraz pracownicy i pracownice naukowe z różnych dziedzin nauki, połączone z wykładami zaproszonych gościń. Formuła ta pozwoli w mniej formalny sposób nawiązać wartościowe kontakty, dzielić się doświadczeniami, udzielać porad i wsparcia merytorycznego, a także umożliwi integrację doktorantek z różnych wydziałów. Działanie ma charakter synergiczny – wzmocni doktorantki, zintegruje społeczność akademicką i zwiększy widzialność dobrych praktyk uniwersyteckich na zewnątrz.

Poza „śniadaniami networkingowymi” doktorantki będą na bieżąco kontaktować się za pomocą listy mailingowej, administrowanej we współpracy z Główną specjalistką/Głównym specjalistą w zespole równościowym UW.

Działanie ma charakter szeroki i otwarty, aby przeciwdziałać zjawisku „zbierania śmietanki”, czyli wyróżniania i nagradzania osób, które mają wystarczająco wiele osiągnięć oraz asertywności. Jest nastawione na wzmacnianie doktorantek oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat strategii publikacyjnych, aplikowania o granty, wyjazdów zagranicznych, co przyda się im na dalszych etapach kariery naukowej. Działanie pozwoli wyłonić ambasadorki równości w samorządzie doktoranckim. Działanie podejmowane w powiązaniu ze Strategią Rozwoju Kariery opracowaną przez Biuro Spraw Pracowniczych i we współpracy z jednostkami oraz Szkołami Doktorskimi.

 

 

 

kontakt:

dr hab. Julia Kubisa, koordynatorka działania:

jd.kubisa@uw.edu.pl

grupa mailingowa: networkingdoktorantki@uw.edu.pl

grupa FB:

Sieć doktorantek/PhD candidates UW