Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Edukacja i Szkolenia

WARSZTATY ROZWIJAJĄCE POSTAWY RÓWNOŚCIOWE W DYDAKTYCE AKADEMICKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącej stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji, ich źródeł oraz psychologicznych, społecznych i prawnych konsekwencji ich stosowania. Poprzez aktywne i zróżnicowane metody uczenia się uczestnicy i uczestniczki warsztatów nabędą nowe umiejętności w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przejawom dyskryminacji w pracy w środowisku akademickim oraz komunikowania się ze studentami i studentkami. Poznają także narzędzia reagowania na przejawy dyskryminacji oraz sposoby posługiwania się językiem równościowym. Osoby uczestniczące w warsztatach będą mogły przygotować również indywidualne plany działań prorównościowych pomocne w pracy dydaktycznej.

Warsztat jest realizowany w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, realizowanego w latach 2018-2022 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ramowy program warsztatów

 1. Integracja uczestników i uczestniczek oraz przedstawienie głównych założeń programu Równoważni UW
 2. Stereotypy i uprzedzenia i dyskryminacja – źródła
 3. Stereotypy i uprzedzenia i dyskryminacja – konsekwencje
 4. Różne rodzaje dyskryminacji i kształtowanie umiejętności ich rozpoznawania
 5. Reagowanie na przejawy dyskryminacji
 6. Komunikacyjne narzędzia reagowania na dyskryminację
 7. Postawa równościowa w pracy dydaktycznej – indywidualny plan działania

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW W BIURZE SPRAW PRACOWNICZYCH, DZIAŁ SZKOLEŃ

Celem Kursu na Równość jest przybliżenie społeczności akademickiej problematyki związanej z równym traktowaniem. Uczestnictwo w e-kursie pozwoli kursantkom i kursantom zdobyć wiedzę m.in. o tym, czym jest dyskryminacja oraz jakie konsekwencje z niej wynikają, przyjrzeć się własnej postawie wobec tematu równości płci czy wreszcie – rozwinąć podstawowe umiejętności reagowania w przypadku dyskryminacji.

KnR dostępny jest jako OGUN dla osób studiujących oraz jako kurs szkoleniowy zakończony certyfikatem – dla pracowników i pracownic.

Kurs został opracowany przez ekspertki zajmujące się problematyką równego traktowania i zawiera praktyczne informacje dotyczącego tego, czym jest nierówne traktowanie, jakie są jego przejawy oraz co zrobić, gdy jesteśmy jego świadkami lub gdy doświadczamy dyskryminacji.

Kurs jest interaktywny, prowadzony jest w formule samouczka. Po jego ukończeniu możliwe jest pobranie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie wiedzy w zakresie równego traktowania.

W trakcie kursu dowiesz się czym jest dyskryminacja, jakie są jej przejawy oraz co zrobić, gdy jesteśmy jej świadkami lub ofiarami.

Kurs składa się z 4 modułów:

1. Kontekst polityki równości płci, w którym: poznasz szerszy kontekst społeczny równości płci, dowiesz się, jakie zmiany historyczne i społeczne zaszły w obszarze edukacji wyższej kobiet, zapoznasz się z podstawową terminologią dotyczącą polityki równości płci, zapoznasz się z definicją płci społeczno-kulturowej (gender).

2. Bariery równości, w którym: dowiesz się jak zidentyfikować bariery – indywidualne i społeczne – wobec równości płci, będziesz wiedzieć, jaką siłę i moc mają osobiste przekonania oraz jak wpływają na innych ludzi, będziesz rozumieć zależności pomiędzy stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją.

3. Dyskryminacja, w którym: zdobędziesz wiedzę na temat różnych form dyskryminacji, nauczysz się rozpoznawać zachowania o charakterze dyskryminacyjnym, poznasz konsekwencje dyskryminacji.

4. Reagowanie na dyskryminację, który pokazuje: różnego rodzaju interwencje i sposoby reagowania na dyskryminację, ścieżki reagowania na przejawy dyskryminacji są dostępne na UW.

Kurs dla pracowników/-czek UW jest dostępny w wersji polskiej i angielskiej na platformie e-learningowej Kampus-pracownik w kategorii „Szkolenia dostępne dla wszystkich pracowników”: KURS NA RÓWNOŚĆ oraz UNDERSTANDING EQUALITY.

Dla studentek i studentów Kurs na Równość / Understanding Equality dostępne są jako OGUN w każdym semestrze.

Obecnie Kurs na Równość oferowany jest zarówno jako OGUN ogólnouniwersytecki, jak również jako OGUN na poszczególnych wydziałach, a także osobno dla doktorantek i doktorantów.

Kurs został przygotowany przez Małgorzatę Dymowską, Natalię Saratę i Martę Witkowską, we współpracy merytorycznej z Anną Grędzińską.

kontakt: kubisaj@is.uw.edu.pl dr hab. Julia Kubisa prof. UW

KURS NA RÓWNOŚĆ – POLECANE KSIĄŻKI Z BUWU

Jako uzupełnienie dla Kursu na Równość polecamy szereg książek, które znaleźć można w Wolnym Dostępie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie

Listę regularnie uaktualniamy i zachęcamy do przesyłania swoich propozycji.

 

PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI

„Etykieta czy drogowskaz?: rola stereotypów w przestrzeniach edukacyjnej różnorodności” pod red. Moniki Grochalskiej i Majki Łojko.

“Edukacja antydyskryminacyjna : Ostatni dzwonek! : o deficytach systemu edukacji formalnej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami : raport z badań” pod red. Magdaleny Chusteckiej, Elżbiety Kielak, Marty Rawłuszko.

 

BADANIA NAD PŁCIĄ

„Facet przyzwoity : od patriarchatu do nowych rodzajów męskości” Ivan Jablonka ; tłumaczenie Marta Duda-Gryc.

„Socjologia płci : płeć w ujęciu globalnym”  Raewyn Connell ; tł. Olga Siara.

„Uwikłani w płeć : feminizm i polityka tożsamości”  Judith Butler ; przełożyła Karolina Krasuska ; wstęp Olga Tokarczuk.

„Komu potrzebna jest płeć? = Gender: do we need it or not?” zespół red. Krystyna Ablewicz et al..

„Mężczyzna polski : psychospołeczne czynniki warunkujące pełnienie ról zawodowych i rodzinnych” Anna Kwiatkowska, Agnieszka Nowakowska.

„Miłość, płeć i matriarchat”  Erich Fromm ; przekł.: Beata Radomska, Grzegorz Sowinski.

„Natura, kultura, płeć : historia, etnografia, socjologia, psychoanaliza, filozofia” tł.  Katarzyna Łopuska  red. książki Karol Wojciech Meissner

„Płeć, wybory, władza” pod. red. Renaty Siemieńskiej.

„Płeć zmiany : zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender” Izabela Desperak.

„Postpłciowość? : praktyki i narracje tożsamościowe w ponowoczesnym świecie” red. Aleksandra E. Banot, Anna Barabasz, Rafał Majka.

„Sex i gender : płeć biologiczna i kulturowa w refleksjach i badaniach młodych socjologów” pod red. Ewy Malinowskiej.

„Socjologia pary : praktyki intymne w związkach nieheteroseksualnych” Agata Stasińska.

„Socjologia płci i seksualności w perspektywie teorii queer i krytyki feministycznej” red. nauk. Joanna Mizielińska i Agata Stasińska.

„Społeczne tworzenie ciała : płeć kulturowa i płeć biologiczna” Adam Buczkowski.

 “Conceptions of postwar German masculinity” ed. by Roy Jerome, with an afterword by Michael Kimmel.

“Feminism is for everybody : passionate politics” bell hooks.

“Teoria feministyczna : od marginesu do centrum” bell hooks ; przeł. Ewa Majewska ; przekł. przejrzała Ewa Klekot.

„Feministki we współpracy z państwem: studium przypadku” Marta Rawłuszko.

„The gendered society” Michael S. Kimmel.

“Społeczeństwo Genderowe” Michael Kimmel ; redakcja naukowa Anna M. Kłonkowska; tłumaczenie Anna Czerniak i Anna M. Kłonkowska.

„Niewidzialne kobiety : jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn” Caroline Criado Perez ; przekład Anna Sak.

„Kobiety, mężczyźni, płeć” red. prowadzący numer Małgorzata Fuszara, Beata Łaciak

„Kobiety, migracja i praca” red. prowadzący numer: Małgorzata Fuszara

„Kobiety w polityce” Małgorzata Fuszara

„Kobiety w Polsce na przełomie wieków : nowy kontrakt płci?” pod red. Małgorzaty Fuszary 

„Kobiety, wybory, polityka” pod red. Małgorzaty Fuszary.

„Kwoty, listy wyborcze i równość płci w wyborach parlamentarnych w 2011 roku” Małgorzata Fuszara.

„Masculinities and the law : a multidimensional approach” ed. by Frank Rudy Cooper and Ann C. McGinley ; foreword by Michael Kimmel.

“Men explain things to me” Rebecca Solnit 

„Mężczyźni objaśniają mi świat” Rebecca Solnit ; przełożyła Anna Dzierzgowska 

„Matka wszystkich pytań” Rebecca Solnit ; przełożyła Barbara Kopeć-Umiastowska 

„Nadzieja w mroku : nieznane opowieści, niebywałe możliwości” Rebecca Solnit ; przełożyli Anna Dzierzgowska, Sławomir Królak.

„Nowi mężczyźni? : zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce” pod red. Małgorzaty Fuszary.

„Pokochać czerń : dziedzictwo myśli Williama E. B. Du Boisa w książkach dla dzieci Nikki Giovanni, Faith Ringgold i bell hooks” Ewa Klęczaj-Siara.

„Proces kształtowania kobiecej podmiotowości : praca biograficzna : pedagogiczne studium samorozwoju bell hooks”  Aneta Ostaszewska.

„Równouprawnienie : księga jubileuszowa dla Profesory Małgorzaty Fuszary” Redakcja naukowa Anna Krajewska, Marta Rawłuszko.

„Teoria z globalnego Południa : w stronę ogólnoświatowej nauki o społeczeństwie” Raewyn Connell ; przełożył Paweł Tomanek.

„The will to change : men, masculinity, and love” bell hooks

„Gotowi na zmianę : o mężczyznach, męskości i miłości”  bell hooks

“Zasada równości szans kobiet i mężczyzn : w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki : poradnik” Maja Branka, Marta Rawłuszko, Agnieszka Siekiera.

„Gender w społeczeństwie polskim” pod red. Krystyny Slany, Justyny Struzik, Katarzyny Wojnickiej

„Karuzela z mężczyznami : problematyka męskości w polskich badaniach społecznych” pod red. Katarzyny Wojnickiej i Eweliny Ciaputy.

„Pożegnanie z Matką Polką? : dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce” red. nauk. Renata E. Hryciuk i Elżbieta Korolczuk.

„Kto się boi gender? : prawica, populizm i feministyczne strategie oporu” Agnieszka Graff, Elżbieta Korolczuk ; przełożył Michał Sutkowski.

„Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce : rekonstrukcja codzienności” Małgorzata Sikorska.

„Poza granicami : płeć społeczno-kulturowa w katolickich organizacjach migracyjnych” Katarzyna Leszczyńska, Sylwia Urbańska, Katarzyna Zielińska.

„Matka Polka na odległość : z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2010” Sylwia Urbańska

„Kobiety (w) nauce : problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej” Aleksandra Derra.

„Kariery akademickie kobiet i mężczyzn : różne czy podobne?” redakcja naukowa Renata Siemieńska.

„Płeć” Harriet Bradley ; przeł. Ewa Chomicka

„Czarownice : niezwyciężona siła kobiet” Mona Chollet ; przełożył Sławomir Królak.

„Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry”  Reni Eddo-Lodge ; przełożyła Anna Sak ; posłowie Monika Bobako.

„Kobiety i duch inności” Maria Janion.

„Cyfrodziewczyny : pionierki polskiej informatyki” Karolina Wasielewska

LGBT

“Art & queer culture”  Catherine Lord & Richard Meyer

„Biblia queeru” redakcja Jack Guinness ; tłumaczenie Zofia Szachnowska-Olesiejuk.

„Completely queer : the gay and lesbian encyclopedia” Steve Hogan and Lee Hudson.

“Dezorientacje : antologia polskiej literatury queer” Alessandro Amenta, Tomasz Kaliściak, Błażej Warkocki.

„In a queer time and place : transgender bodies, subcultural lives” Judith Halberstam.

“Odmiany odmieńca : mniejszościowe orientacje seksualne w perspektywie gender” = A queer mixture : gender perspectives on minority sexual identities red. Tomasz Basiuk, Dominika Ferens, Tomasz Sikora.

„Płeć, ciało, seksualność : od feminizmu do teorii queer” Joanna Mizielińska.

„Queer in America : sex, the media, and the closets of power” Michelangelo Signorile 

„Queer studies : podręcznik kursu” pod red. Jacka Kochanowskiego, Marty Abramowicz, Roberta Biedronia.

„Queer theory : an introduction”  Annamarie Jagose.

“Queer theory and social change” Max H. Kirsch.

“Queer wars : the new global polarization over gay rights” Dennis Altman and Jonathan Symons.

„Solidarność queerowa : mobilizacja, ramy i działania ruchów queerowych w Polsce” Justyna Struzik.

“Speaking in queer tongues : globalization and gay language” ed. by William L. Leap and Tom Boellstorff.

„Spektakl i wiedza : perspektywa społecznej teorii queer” Jacek Kochanowski.

„Strategie queer : od teorii do praktyki” red. Monika Kłosowska, Mariusz Drozdowski, Agata Stasińska.

„Cała siła, jaką czerpię na życie : świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+” pod redakcją Julii Bednarek, Piotra Laskowskiego, Sebastiana Matuszewskiego, Łukasza Mikołajewskiego, Michała Sobczaka.

„Oni : homoseksualiści w czasie II wojny światowej”  Joanna Ostrowska.

Celem kursu jest przybliżenie społeczności akademickiej problematyki związanej z molestowaniem seksualnym. Uczestnictwo w e-kursie pozwoli kursantkom i kursantom zdobyć wiedzę m.in. o tym, czym jest molestowanie seksualne, consent (zgoda) i jakie mają konsekwencje dla osób, które ich doświadczają. Przyjrzymy się naszym postawom wobec zachowań noszących znamiona molestowania seksualnego a także nauczymy się reagować. Treści Kursu powiązane są z  publikacją ,,Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego”

W trakcie kursu dowiesz się czym jest molestowanie seksualne, jakie są jego formy i kto go najczęściej doświadcza. Poznasz także zagadnienia związane z pojęciem consentu czyli zgody – wyrażonej w pełni świadomie. Kurs zakończony będzie częścią poświęconą samoewaluacji. W tej części studenci i studentki zastanowią się nad swoimi codziennymi zachowaniami, sprawdzając jednocześnie, czy środowisko w którym funkcjonują jest bezpieczne jako środowisko pracy i nauki.

Kurs składa się z 4 modułów:

1. Definicje i podstawowe zagadnienia związane z molestowaniem seksualnym. Konteksty prawne, regulacje unijne, polskie oraz stosowanie prawa w praktyce. Przykłady molestowania seksualnego.

2. Consent czyli zgoda. W tym module dowiesz się, skąd wzięło się to pojęcie, co wpłynęło na jego ewolucję oraz w jaki sposób wpływa na społeczny, polityczny i obyczajowy wymiar molestowania seksualnego. Dowiesz się także, w jaki sposób na nasz odbiór tego zjawiska wpływają stereotypy.

3. Kultura gwałtu (rape culture).W tym module dowiesz się, czym jest seksistowska mowa nienawiści, cyberprzemoc o charakterze seksualnym, seksualizacja kobiet i dziewcząt a także mansplaining. Każde z tych zjawisk jest związane z molestowaniem seksualnym oraz seksizmem.

4. Reagowanie na molestowanie seksualne, który pokazuje w jaki sposób można działać przeciwko temu zjawisku na UW. Co można zrobić doświadczając, co zrobić będąc świadkiem. Odpowiemy sobie na pytania, w jaki sposób wykorzystać ścieżki reagowania i zgłaszania przypadków molestowania seksualnego na UW i poza nim.

Kurs Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni odbywa się przez platformę CKC Kampus.

Został przygotowany przez Joannę Piotrowską z Fundacji Feminoteka, we współpracy merytorycznej z dr hab. Julią Kubisą.

SZKOLENIE FAKULTATYWNE DLA RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH I CZŁONKÓW KOMISJI DYSCYPLINARNYCH

Tytuł szkolenia: Jak postępować z osobami po doświadczeniu przemocy seksualnej

Czas trwania: 3 godziny

Prowadząca: Joanna Piotrowska, fundacja Feminoteka

Przemoc seksualna jest jedną z najbardziej traumatycznych form przemocy. Jednocześnie badania pokazują, że obwinianie kobiet (które są grupą najbardziej narażoną na tę formę przemocy i najczęściej jej doznającą) z doświadczeniem przemocy seksualnym jest zjawiskiem powszechnym. To powoduje, że ten rodzaj przemocy jest niezwykle rzadko zgłaszany, a osoby pokrzywdzone nie szukają pomocy i wsparcia, co utrudnia powrót do równowagi, zaś sprawcy pozostają bezkarni. Jedną z przyczyn tego krzywdzącego traktowania jest brak znajomości zjawiska, powielanie mitów na ich temat, nieznajomość istniejących procedur i możliwości udzielania właściwej pomocy. Szkolenie ma na celu omówienie zjawiska, a jednocześnie przekazanie wiedzy, jak postępować z osobami po przemocy seksualnej, by ich nie krzywdzić.

Zakres szkolenia:

 • podstawowe definicje dotyczące molestowania seksualnego i innych form przemocy seksualnej,
 • podstawowe dane statystyczne,
 • przemoc seksualna jako forma dyskryminacji ze względu na płeć,
 • przyczyny przemocy seksualnej,
 • mity i fakty na temat przemocy seksualnej,
 • konsekwencje psychiczne, prawne, zdrowotne mitów nt. przemocy seksualnej,
 • dostępne procedury, dobre praktyki nt. reagowania w sprawie przemocy seksualnej,
 • jak pomagać, by nie krzywdzić osób po doświadczeniu przemocy seksualnej.

W materiałach szkoleniowych osoby uczestniczące otrzymają literaturę poświęconą problematyce oraz listę miejsc udzielających pomocy.

O prowadzącej:

Joanna Piotrowska, prezeska fundacji Feminoteka, andragożka, ekspertka i trenerka przeciwprzemocowa. Od 20 lat prowadzi szkolenia i warsztaty z tego obszaru. Autorka lub współautorka wielu publikacji poświęconych problematyce przemocy ze względu na płeć.

Kurs nt. mobbingu to interaktywny e-kurs, który uczestnik_uczestniczka przejdą samodzielnie.

Kurs przybliża tematykę mobbingu w miejscu pracy oraz przygotowuje uczestniczki i uczestników do wejścia na rynek pracy i tworzenie bezpiecznego miejsca pracy, umiejętności szukania pomocy w sytuacjach nadużyć oraz bezpośredniego reagowania w sytuacjach trudnych. Wyposaża w wiedzę pozwalającą bronić się przed mobbingiem i uczy jak nie stać się mobberem.

W obszarze teoretycznym kurs przedstawia mobbing jako złożone zjawisko, mające swój wymiar społeczny i organizacyjny, którego konsekwencje mogą wpływać na psycho-somatyczne funkcjonowanie pracowników, dynamikę grupową oraz efektywność realizacji celów organizacyjnych. Kurs pozwala zrozumieć istotę zjawiska mobbingu w ujęciu psychologicznym i prawnym: opisuje mechanizmy psychologiczne stojące za zachowaniami ofiary i sprawcy mobbingu oraz dynamiką procesu grupowego; przybliża obowiązujące przepisy i definicje prawne a także praktykę stosowania prawa w tym zakresie.

W obszarze praktycznym przedstawione zostaną kryteria pozwalające rozpoznać mobbing, a zarazem odróżnić go od konfliktów interpersonalnych, dyskryminacji lub innych niepożądanych zjawisk w środowisku pracy. Uczestniczki i uczestnicy zdobędą także wiedzę nt. źródeł i konsekwencji zaistnienia mobbingu w miejscu pracy.

Szczególny nacisk położony zostanie na problematykę mobbingu w środowisku akademickim. W tym kontekście przedstawiona zostanie procedura antymobbingowa obowiązująca na Uniwersytecie Warszawskim oraz narzędzia wsparcia instytucjonalnego, z których można korzystać w celu przeciwdziałania występowaniu mobbingu na Uniwersytecie Warszawskim.

Kurs został przygotowany przez dr Annę Cybulko, Rzeczniczkę Akademicką UW, we współpracy merytorycznej z dr hab. Julią Kubisą.