Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Nowe usprawnienia w zakresie polityki równościowej UW

W dn. 28 lutego br. weszło w życie nowe zarządzenie rektora UW nr 21 z 28 lutego 2024 roku w sprawie polityki przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i innym zachowaniom niepożądanym.

Zarządzenie w sposób kompleksowy reguluje kwestie dotyczące przeciwdziałania zachowaniom, które są nieakceptowalne na UW (np. molestowanie seksualne, nierówne traktowanie, mobbing i inne zachowania niepożądane).

Zarządzenie integruje i porządkuje dotychczas funkcjonujące procedury: antydyskryminacyjną i antymobbingową, ujednolica i usprawnia funkcjonowanie Komisji ds. nierównego traktowania i dyskryminacji oraz Komisji ds. mobbingu i innych zachowań niepożądanych oraz reguluje sposób, w jaki prowadzone są postępowania przed obiema Komisjami.

Ponadto zarządzenie wprowadza rozwiązania z zakresu prewencji i edukacji, a także wsparcia dla osób doświadczających zachowań niepożądanych.

Najważniejsze zmiany wprowadzone zarządzeniem:

  • zamiast dwóch odrębnych procedur dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji oraz mobbingu – jedna procedura obejmująca przeciwdziałanie szerokiemu zakresowi zachowań nieakceptowalnych na UW: nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi i innym zachowaniom niepożądanym;
  • powołanie Zespołu Koordynatorek ds. przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi oraz innym zachowaniom niepożądanym – w skład Zespołu wchodzą dwie Koordynatorki, które zajmują się przyjmowaniem skarg i wspierają osoby poszkodowane w przygotowaniu się do postępowania przed właściwą Komisją;
  • ujednolicenie procedury zgłaszania skarg (elektroniczny formularz dostępny na stronie Zespołu Koordynatorek);
  • ujednolicenie procedury przeprowadzania postępowań wyjaśniających przez dwie Komisje: ds. nierównego traktowania i dyskryminacji oraz ds. mobbingu i innych zachowań niepożądanych;
  • wskazanie konkretnych uprawnień osób poszkodowanych oraz konsekwencji dla osób dopuszczających się zachowań niepożądanych;
  • obowiązkowe powołanie Pełnomocników ds. równości na wydziałach oraz w szkołach doktorskich oraz możliwość powołania takich Pełnomocników w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu;
  • obowiązkowe zapoznanie się przez osoby rozpoczynające pracę na UW z treścią zarządzenia oraz materiałami i szkoleniami dotyczącymi przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi i innym zachowaniom niepożądanym;
  • obowiązkowe szkolenia dotyczące przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi i innym zachowaniom niepożądanym dla osób rozpoczynających studia na I roku;
  • obowiązek upowszechniania materiałów i szkoleń dotyczących ww. problematyki wśród całej społeczności akademickiej nałożony na KJD, kierowników jednostek organizacyjnych oraz Pełnomocników ds. równości.

Przydatne linki: