WARSZTATY WSPIERANIA RÓWNOŚCI  WŚRÓD PRACOWNIKÓW I PRACOWNICZEK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy pracowniczek i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego niebędących nauczycielami akademickimi na temat stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji, ich źródeł oraz psychologicznych, społecznych i prawnych konsekwencji ich stosowania. Poprzez aktywne i zróżnicowane metody uczenia się uczestnicy i uczestniczki warsztatów nabędą nowe umiejętności w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przejawom dyskryminacji, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu pracy w środowisku akademickim. Poznają także komunikacyjne narzędzia reagowania na przejawy dyskryminacji. Osoby uczestniczące w warsztatach przygotują także indywidualne plany działań równościowych, które będą mogły wykorzystać w swojej codziennej pracy.

Warsztat jest realizowany w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, realizowanego w latach 2018-2022 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ramowy program warsztatów

  1. Integracja uczestników i uczestniczek oraz przedstawienie głównych założeń

programu Równoważni UW.

  1. Stereotypy i uprzedzenia i dyskryminacja – źródła
  2. Stereotypy i uprzedzenia i dyskryminacja – konsekwencje
  3. Różne rodzaje dyskryminacji i kształtowanie umiejętności ich rozpoznawania
  4. Prawne aspekty dyskryminacji i nierównego traktowania
  5. Reagowanie na przejawy dyskryminacji
  6. Komunikacyjne narzędzia reagowania na dyskryminację
  7. Postawa równościowa w codziennej pracy – indywidualny plan działania

 

SZCZEGÓŁY: NA TEMAT SZKOLEŃ – BIURO SPRAW PRACOWNICZYCH, DZIAŁ SZKOLEŃ