Badanie UniSAFE – ankieta na temat przemocy uwarunkowanej płcią

UniSAFE-factsheet Uniwersytet Warszawski bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym UniSAFE, w ramach którego w  kilkudziesięciu uczelniach i instytutach badawczych w Europie prowadzona jest ankieta na temat przemocy ze względu na płeć.

Projekt UniSAFE to wielkie badawcze przedsięwzięcie umożliwiające uzyskanie danych na wielką skalę, które posłużą do wypracowania instytucjonalnych rozwiązań przydatnych społecznościom akademickim w zakresie przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu i przemocy uwarunkowanej płcią.

Ankieta jest anonimowa.

Wyniki badania posłużą Uniwersytetowi Warszawskiemu do lepszego zdiagnozowania problemów dotyczących naszej uczelnianej społeczności i będą bardzo przydatne w formułowaniu  uniwersyteckich polityk równościowych i antydyskryminacyjnych.

Zdajemy sobie sprawę, że w obecnych warunkach wielu osobom trudno jest myśleć o badaniach tego typu, gdy bieżące działania koncentrują się na wsparciu dla osób uciekających z Ukrainy.

Jednakże uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety – wyniki badania mogą posłużyć do wzmocnienia bezpieczeństwa i lepszej komunikacji na uczelni i długofalowo przydadzą się wszystkim osobom pracującym i studiującym na Uniwersytecie Warszawskim.

Link do ankiety został rozesłany pocztą elektroniczną do osób pracujących i studiujących na UW.

Informacje o projekcie:

UniSAFE-factsheet