Konferencja: Kobiety w polityce i w życiu społecznym

W stulecie pierwszych w Polsce wyborów przeprowadzonych „bez różnicy płci” Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencje: Kobiety w polityce i w życiu społecznym. 26 stycznia 2019 roku mija 100 od daty pierwszych wyborów, w których kobiety i mężczyźni w odrodzonej Polsce po raz pierwszy wzięły i wzięli udział „bez różnicy płci”. Czy… Czytaj więcej »

Queer UW świętuje dziś ósme urodziny!

Dokładnie dziś 8 lat temu grupa studentek i studentów  z Uniwersytetu Warszawskiego zebrała się w Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski, by założyć Queer UW. Queer UW to Uczelniana Organizacja Studencka, której celem jest działanie na rzecz rozwoju naukowego studentów i studentek oraz wspieranie i promowanie postawy tolerancji i otwartości wśród społeczności uniwersyteckiej. Queer UW organizuje konferencje naukowe,… Czytaj więcej »

Jak reagować na nierówne traktowanie i przemoc? Zapisz się na warsztaty na UW!

ENGLISH VERSION BELOW. Версия на русском языке ниже.   Chcesz się dowiedzieć jak reagować na nierówne traktowanie i przemoc? Zapisz się na listopadowe warsztaty na Uniwersytecie Warszawskim! Uniwersytet Warszawski nieustannie podejmuje działania, aby być przestrzenią, w której każdy czuje się bezpiecznie i u siebie. Jednym z zadań realizowanych na UW jest uświadamianie, że na dyskryminację… Czytaj więcej »

UW przeciw deportacjom

Madina (16 l.) i Amina (17 l.) to dwie ambitne, młode kobiety, które w Polsce odnalazły swój nowy dom. Świetnie mówią po polsku, mają tu liczne grono przyjaciół i głowy pełne marzeń, pragnień które starają się wcielać w życie. Amina interesuje się polityką, śledzi wydarzenia w kraju oraz aktywnie w nich uczestniczy. Z kolei Madina… Czytaj więcej »

Obchody Upamiętniające Ofiary Getta Ławkowego na UW

  5 października 1937 r. rektor prof. Włodzimierz Antoniewicz podpisał rozporządzenie ustanawiające getto ławkowe na Uniwersytecie Warszawskim. W miniony piątek, w 81. rocznice tego wydarzenia, społeczność studencka wspólnie zorganizowała Obchody Upamiętniające Ofiary Getta Ławkowego. Obchody te, odbyły się naprzeciwko tablic upamiętniających Marzec 1968 na Kampusie Głównym UW, tuż przy bramie głównej, w miejscu w którym napadnięty… Czytaj więcej »

Strategia komunikacji działań równościowych na Uniwersytecie Warszawskim

W celu podjęcia współpracy na temat stworzenia strategii komunikowania o działaniach równościowych prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, Rzeczniczka akademicka ds. studenckich i pracowniczych oraz Specjalistka ds. równouprawnienia na Uniwersytecie Warszawskim organizują w dniu 12 września spotkanie robocze. Omawiać będziemy stworzenie usystematyzowanej strategii komunikacyjnej informowania społeczności Uniwersyteckiej oraz otoczenia (kandydaci, absolwenci, media, inne uczelnie, administracja publiczna, sektor… Czytaj więcej »

Interwencja Pasażerska – zaproszenie do współpracy

Interwencja Pasażerska to nieformalna grupa aktywistów/tek, która w dniach 22-24 czerwca zorganizowała przejazdy historycznym tramwajem po ulicach Warszawy i informowała, jak reagować na przypadki przemocy słownej i fizycznej, przede wszystkim tej motywowanej rasizmem czy ksenofobią. Inicjatywa zrodziła się na Uniwersytecie Warszawskim w odpowiedzi na wzrost nieprzyjaznych nastrojów Polaków wobec cudzoziemców i cudzoziemek wyraźnie widoczny chociażby… Czytaj więcej »

Powołanie Koordynatorki przeciwdziałania mobbingowi

Z dniem 30 maja 2018 roku Pani Magdalena Miksa z Zespołu Rzeczniczki Akademickiej została wyznaczona Koordynatorem przeciwdziałania mobbingowi. Zakres zadań koordynatora opisano w zarządzeniu nr 49 Rektora UW z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie przeciwdziałania mobbingowi na Uniwersytecie Warszawskim.  Z koordynatorem działań dotyczących przeciwdziałania mobbingowi można kontaktować się mailowo: antymobbing@uw.edu.pl lub telefoniczne: 22 55… Czytaj więcej »

Równość na UW – projekt badawczy w ramach realizacji Strategii HR Excellence in Research

Uniwersytet Warszawski prowadzi projekt badawczy RUW – Równość na UW:  badanie kultury organizacyjnej UW pod kątem barier i trudności doświadczanych przez członków społeczności akademickiej ze względu na płeć lub inne przesłanki nierównego traktowania oraz możliwości ich przezwyciężania. Badanie to jest częścią działań związanych z realizacją Strategii HR Excellence in Research, rekomendowanej przez Komisję Europejską.  Celem… Czytaj więcej »

Badanie sytuacji osób LGBTQ studiujących na UW

To druga edycja badania, które po raz pierwszy przeprowadzono 5 lat temu. Do wypełnienia ankiety zapraszamy wszystkie osoby, które studiują aktualnie na Uniwersytecie Warszawskim. Celem badania jest zebranie podstawowych informacji, na temat osób LGBTQ, które studiują na Uniwersytecie Warszawskim. Ankietę wypełnić mogą anonimowo wszystkie osoby, które posiadają status studenta uczelni. Ankieta dostępna jest na stronach… Czytaj więcej »