Kurs na Równość

Kurs na Równość to przedmiot ogólnouniwersytecki, który pojawił się w ofercie Uniwersytetu Warszawskiego w 2019 roku. W latach 2019-2020 ukończyło go aż 309 osób. Ze względu na duże zainteresowanie Kursem oraz przejściem na zdalne nauczanie, zwiększona została liczba dostępnych miejsc. W obecnej chwili Kurs realizuje aż 575 osób. Będzie on także dostępny w naszej ofercie… Czytaj więcej »

Na jakość świąt pracujemy cały rok

Święta nie wszystkim kojarzą się tak samo. Niezależnie od nastawienia, święta w tym roku będą inne ze względu na pandemię koronawirusa. Poniżej przedstawiamy wywiad z dr Szymonem Chrząstowskim, psychoterapeutą i kierownikiem Centrum Pomocy Psychologicznej, który mówi o tym, jak przeżyć święta lub je przetrwać.   Olga Laska: Rozmawialiśmy już o tym, że święta nie dla wszystkich są… Czytaj więcej »

Dr hab. Anna Matysiak jedną ze stu najbardziej wpływowych kobiet świata

Dr hab. Anna Matysiak, prof ucz. z Wydziału Nauk Ekonomicznych została uznana przez magazyn „Forbes” jedną ze stu najbardziej wpływowych kobiet świata w 2020 roku. W gronie tym znalazły się także, m.in. noblistka Olga Tokarczuk, główna ekonomistka Banku Światowego – Carmen M. Reinhart, czy szefowa Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych – prof. Fabiola Gianotti. Dr hab.… Czytaj więcej »

Tworzenie sieci Rzeczników i Rzeczniczek akademickich

15 grudnia 2020 odbyło się spotkanie Głównej specjalistki ds. równouprawnienia na UW oraz Zespołu  Rzeczniczki akademickiej ds. studenckich i pracowniczych z Rzecznikami/ Rzeczniczkami  akademickimi, Pełnomocnikami/Pełnomocniczkami ds. równego traktowania oraz Pełnomocnikami/Pełnomocniczkami ds. spraw bezpieczeństwa z Akademii Sztuki w Szczecinie, Akademii Sztuki Wojennej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu… Czytaj więcej »

Projekt zmiany ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” – dyskusja

Zapraszamy do lektury Monitora Akademickiego, w którym toczy się dyskusja dotycząca projektu zmiany ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), regulującej podstawy odpowiedzialności nauczyciela akademickiego. Tekst dostępny jest tu. Źródło: https://www.portalkadrowy.pl

Nowe wydanie pisma „UW”

Zachęcamy do zapoznania się z nowym numerem pisma „UW”, które dostępne jest pod tym linkiem. W najnowszym wydaniu pisma UW można przeczytać m.in. o trzech uniwersyteckich 40-leciach (założenie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na UW, rozpoczęcie działalności Samorządu Studentów UW oraz powstanie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego), reaktywacji działalności Poradni Językowej UW, Dziecięcym Archiwum Pandemii, czy edukacyjnych projektach żywieniowych. W… Czytaj więcej »

Uniwersytet Transprzyjazny – jak zapewnić prawo do swobody ekspresji płciowej w procesie edukacji?

W  dniu dzisiejszym o godz. 18:30  Koło Naukowe Prawo a Płeć zaprasza na spotkanie online ,,Uniwersytet Transprzyjazny – jak zapewnić prawo do swobody ekspresji płciowej w procesie edukacji?’’! Uczelnia powinna tworzyć takie warunki do kształcenia i rozwoju naukowego, które umożliwią każdej osobie realizację pełni potencjału naukowego i swobodę zdobywania wiedzy. Zadanie to jest znacznie utrudnione… Czytaj więcej »

Uchwała Senatu UW w sprawie wzajemnego poszanowania bez względu na przekonania polityczne lub światopoglądowe

W dniu 18.11.2020 Senat UW ogłosił uchwałę w sprawie wzajemnego poszanowania bez względu na przekonania polityczne lub światopoglądowe. Jej treść brzmi następująco: powinnością i tradycją Uniwersytetu Warszawskiego jest prowadzenie badań naukowych i kształcenia na najwyższym poziomie, tolerancja, otwartość, szacunek, solidarność, godność. Społeczność Uniwersytetu jest wspólnotą dialogu respektującą odmienność i szanującą godność osobistą. Wobec powyższego Senat… Czytaj więcej »

Co oznacza wyrok Trybunału? I cz. 3

W dniu 9.12 (środa) o godz. 20 Studenckie Koło Naukowe im. Pauliny Kuczlskiej-Reinschmit zaprasza na spotanie „Co oznacza wyrok Trybunału? Perspektywa bioetyki i bioprawa”. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo. W spotkaniu wezmą udział: dr Joanna Różyńska – prawniczka i bioetyczka, Przewodnicząca Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, Centrum Bioetyki i Bioprawa UW oraz dr hab. n.… Czytaj więcej »

Spotkanie z prof. Thomas Niehr (RWTH Achen)

W imieniu Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej zapraszamy wspólnotę studencką i akademicką na spotkanie z prof. Thomas Niehr (RWTH Achen) pt. „Gendergerechter Sprachgebrauch – Sprachterrorismus oder intendierter Sprachwandel?” (w języku niemieckim) w ramach cyklu „Języki i społeczeństwa”. Cykl „Języki i społeczeństwa” jest poświęcony zmianom zachodzącym w językach europejskich pod wpływem zmian społecznych. Na spotkania będą zapraszani… Czytaj więcej »