Równość na UW – projekt badawczy w ramach realizacji Strategii HR Excellence in Research

Uniwersytet Warszawski prowadzi projekt badawczy RUW – Równość na UW:  badanie kultury organizacyjnej UW pod kątem barier i trudności doświadczanych przez członków społeczności akademickiej ze względu na płeć lub inne przesłanki nierównego traktowania oraz możliwości ich przezwyciężania. Badanie to jest częścią działań związanych z realizacją Strategii HR Excellence in Research, rekomendowanej przez Komisję Europejską.  Celem… Czytaj więcej »

Badanie sytuacji osób LGBTQ studiujących na UW

To druga edycja badania, które po raz pierwszy przeprowadzono 5 lat temu. Do wypełnienia ankiety zapraszamy wszystkie osoby, które studiują aktualnie na Uniwersytecie Warszawskim. Celem badania jest zebranie podstawowych informacji, na temat osób LGBTQ, które studiują na Uniwersytecie Warszawskim. Ankietę wypełnić mogą anonimowo wszystkie osoby, które posiadają status studenta uczelni. Ankieta dostępna jest na stronach… Czytaj więcej »

Ulotki antydyskryminacyjne na UW

Serdecznie zachęcamy do pobierania i dystrybucji ulotek antydyskryminacyjnych zawierających syntetyczną informację dotyczącą zakazu dyskryminacji oraz praktyczne wskazówki na temat instytucji funkcjonujących na naszej uczelni świadczących pomoc w przypadku doświadczenia/bycia świadkiem dyskryminacji lub nierównego traktowania.   Ulotki w polskiej i angielskiej wersji językowej są dystrybuowane na terenie UW, można je pobrać w BWZ oraz Welcome Point.… Czytaj więcej »

Badanie poczucia bezpieczeństwa studentów zagranicznych UW

W styczniu 2018 roku na Uniwersytecie Warszawskim przeprowadzone zostanie badanie ankietowe dotyczące poczucia bezpieczeństwa wśród zagranicznych studentów uczelni. Kwestionariusz w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i rosyjskiej) rozesłany zostanie drogą internetową do obcokrajowców studiujących na UW krótkoterminowo (tj. w ramach programów współpracy międzynarodowej) oraz osób odbywających długoterminowe studia w następstwie regularnego postępowania rekrutacyjnego. Głównym celem… Czytaj więcej »

Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW

W celu zwiększenia świadomości i poczucia bezpieczeństwa wśród członków społeczności akademickiej, jak również mając na celu zapewnienie wysokich standardów antydyskryminacyjnych na naszej Uczelni, wydany został Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW. Poradnik zawiera praktyczne informacje dotyczące tego, czym są dyskryminacja, stereotyp oraz uprzedzenia, jakie są prawne aspekty ochrony przed dyskryminacją osób studiujących,… Czytaj więcej »

Uniwersytet Warszawski patronuje akcji 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Celem Kampanii 16 Dni (…) jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na problem przemocy wobec Kobiet,  wzmacnianie lokalnych struktur… Czytaj więcej »