Kurs na Równość

Serdecznie zachęcamy wszystkie osoby studiujące i pracujące na UW do skorzystania z kursu e-learningowego poświęconego problematyce równego traktowania i antydyskryminacji.

Kurs został opracowany przez ekspertki zajmujące się problematyką równego traktowania i zawiera praktyczne informacje dotyczącego tego, czym jest nierówne traktowanie, jakie są jego przejawy oraz co zrobić, gdy jesteśmy jego świadkami lub gdy doświadczamy dyskryminacji.

Kurs jest nowoczesny i interaktywny. Po jego ukończeniu możliwe jest pobranie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie wiedzy w zakresie równego traktowania.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z kursem oraz rozpowszechniania wiedzy o nim wśród społeczności akademickiej.

Kurs dla pracowników/-czek UW jest dostępny w wersji polskiej i angielskiej na platformie e-learningowej Kampus-pracownik w kategorii „Szkolenia dostępne dla wszystkich pracowników”: KURS NA RÓWNOŚĆ oraz UNDERSTANDING EQUALITY.

Dla studentek i studentów Kurs na Równość / Understanding Equality dostępne są jako OGUN w każdym semestrze.

kontakt: kubisaj@is.uw.edu.pl dr hab. Julia Kubisa prof. UW 

 

Rysunek przedstawiający chłopaka, dziewczynę muzułmańskim stroju, chłopaka na wózku inwalidzkim, parę homoseksualną oraz dziewczynę.