Zaproszenie na konferencje na temat przeciwdziałania molestowania seksualnego w środowisku akademickim

plakat reklamujący konferencje

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszamy na konferencję naukową on-line „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim – w kierunku standardów i procedur” we wtorek, 23 czerwca 2020r. w godzinach 10:00-14:00. LINK

W trosce o Państwa bezpieczeństwo konferencja odbędzie się w trybie on-line. Program wydarzenia udostępniamy poniżej.

Pierwsza część konferencji jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych i nie wymaga zapisów.

Obejmie ona wystąpienia:

JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Marcina Pałysa, prof. UW,

Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Adama Bodnara

prof. Małgorzaty Fuszary Przewodniczącej Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji UW,

jak również panel dyskusyjny z udziałem:

  • dr hab. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • dr Anny Cybulko, Rzeczniczki Akademickiej UW,
  • dr Bartłomieja Chludzińskiego, Rzecznika Akademickiego UMK w Toruniu,
  • dr Agaty Adamieckiej-Sitek, Rzeczniczki Praw Studenckich w Akademii Teatralnej im A. Zelwerowicza w Warszawie oraz
  • Pani Aliny Czyżewskiej, Koordynatorki Pogotowia Prawnego Kultury Niepodległej, członkini Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

Rozmowa będzie moderowana przez dr hab. Julię Kubisę, Specjalistkę ds. równouprawnienia na UW.  Pierwsza część konferencji będzie transmitowana za pośrednictwem strony Rzecznika Praw Obywatelskich oraz kanału UW Live Stream na YouTube.

Udział w drugiej części konferencji – interaktywnych warsztatach z moderatorkami (godz. 11.45 – 13.15) wymaga rejestracji za pośrednictwem formularza on-line.

Możliwe jest zapisanie się do jednej z czterech grup:

  •       Grupa I. Uniwersytecka polityka antydyskryminacyjna i organy ds. równego traktowania.

Facylitacja:  dr Magdalena Stoch

  • Grupa II. Procedury reagowania na przypadki molestowania seksualnego i innych form dyskryminacji na uczelni. 

Facylitacja: Agnieszka Kozakoszczak

  •       Grupa III. Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu i innym formom dyskryminacji na uczelni: informacja i edukacja.

Facylitacja:  Agata Teutsch

  • Grupa IV. Uniwersytecki system pomocy – wsparcie osób pokrzywdzonych molestowaniem seksualnym i innymi formami dyskryminacji.

Facylitacja:  Dorota Bregin

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich: LINK

Uwaga!

Liczba miejsc w grupach warsztatowych jest ograniczona. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma drogą mailową link umożliwiający wzięcie udziału w wybranej grupie.

Szczegółowy program konferencji

Program konferencji

10.00                                    Otwarcie spotkania:

dr hab. prof. UW Marcin Pałys, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

 

10.00 – 10.15            „Znaczenie rozwiązań równościowych na uczelniach”

prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, Rektorska Komisja ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji UW

10.15 – 11.45                      Panel dyskusyjny:

dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

dr Anna Cybulko, Rzeczniczka Akademicka UW

dr Bartłomiej Chludziński, Rzecznik Akademicki UMK w Toruniu

dr Agata Adamiecka-Sitek, Rzeczniczka Praw Studenckich w Akademii Teatralnej im A. Zelwerowicza w Warszawie

Alina Czyżewska, Koordynatorka Pogotowia Prawnego Kultury Niepodległej, członkini Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

 

moderacja:

dr hab. Julia Kubisa, Główna Specjalistka ds. Równouprawnienia na UW

 

11.45 – 13.15         Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelniach w praktyce – praca w grupach roboczych przy wsparciu facylitatorek.

Grupa I. Uniwersytecka polityka antydyskryminacyjna i organy ds. równego traktowania. Facylitacja:  dr Magdalena Stoch

 

Grupa II. Procedury reagowania na przypadki molestowania seksualnego i innych form dyskryminacji na uczelni.  Facylitacja: Agnieszka Kozakoszczak

 

Grupa III. Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu i innym formom dyskryminacji na uczelni: informacja i edukacja. Facylitacja:  Agata Teutsch

 

Grupa IV. Uniwersytecki system pomocy – wsparcie osób pokrzywdzonych molestowaniem seksualnym i innymi formami dyskryminacji. Facylitacja:  Dorota Bregin

 

13.15 – 14.00        Prezentacja pracy grup roboczych i podsumowanie.