Wybrane organizacje pozarządowe

Wykaz wybranych organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji

 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

ul. Szpitalna 5 lok. 6a, II klatka

00-031 Warszawa

tel. (22) 498 15 26

maszprawo@ptpa.org.pl


Helsińska Fundacja Praw Człowieka

ul. Zgoda 11

00-018 Warszawa

tel. (22) 556 44 40

fax (22) 556 44 50

hfhr@hfhrpol.waw.pl


Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

ul. Siedmiogrodzka 5/51

01-204 Warszawa

tel. (22) 621 51 65

biuro@interwencjaprawna.pl


Centrum Praw Kobiet

ul. Wilcza 60 lok. 19

00-679 Warszawa

tel. (22) 622 25 17

sekretariat@cpk.org.pl


Kampania Przeciw Homofobii

ul. Solec 30A

00-403 Warszawa

tel. (22) 423 64 38

info@kph.org.pl


Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 

ul. Nowolipie 13/15

00-150 Warszawa

tel. (22) 635 93 95

federacja@federa.org.pl


Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10

02-366 Warszawa

tel. (22) 654 19 28

biuro@pfon.org


Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)

Skrytka pocztowa 381

00-950 Warszawa 1

tel. +48 (0) 574 682 244

biuro@ffrs.org.pl


Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”

Krakowskie Przedmieście 16/18

00-325 Warszawa

tel. (22) 828 11 21

otwarta@otwarta.org

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ul. Korotyńskiego 13

02-121 Warszawa

tel. (22) 668 70 00

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123