Wsparcie prawne w związku z uczestnictwem w zgromadzeniach publicznych

Od 1 marca 2021 roku uruchomiony został adres internetowy interwencjauw@adm.uw.edu.pl

Jego celem jest zapewnienie wsparcia prawnego wszystkim członkom społeczności akademickiej czującym się pokrzywdzonymi przez naruszenia ich praw i wolności obywatelskich w związku z ich uczestnictwem w zgromadzeniach publicznych.

Osoby potrzebujące pomocy prawnej mogą zwracać się mailowo na wskazany wyżej adres opisując sytuację i wskazując, jakiego typu pomocy oczekują. Odpowiedź na temat możliwych sposobów dalszego wsparcia prawnego zostanie przesłana w ciągu 24 godzin.

W razie problemów lub wątpliwości zawsze można się także zwrócić do Rzeczniczki akademickiej ds. studenckich i pracowniczych, która może wesprzeć w kontakcie z jednostkami pomocowymi.