Uniwersytet Warszawski patronuje akcji 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Celem Kampanii 16 Dni (…) jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na problem przemocy wobec Kobiet,  wzmacnianie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet, jak również wzmacnianie solidarności kobiet organizujących się, by przeciwdziałać temu rodzajowi przemocy.

Jednym z podstawowych kroków w walce z przemocą i dyskryminacją jest reagowanie na tego typu zachowania, które powinno mieć miejsce zarówno, jeśli staliśmy się ofiarami przemocy, jak i wtedy, gdy taka sytuacja nie dotyczyła nas bezpośrednio. Dlatego gorąco zachęcamy do kontaktu z instytucjami na UW, których celem jest zapewnienie pomocy i wsparcia.

Więcej informacji na: http://kampania16dni.pl/