Transmisja konferencji Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim

Konferencja „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim – w kierunku standardów i procedur” organizowana przez Uniwersytet Warszawski i Rzecznika Praw Obywatelskich będzie transmitowana na kanale YouTube.

 

Zapraszamy serdecznie do śledzenia części otwartej konferencji: wystąpień JM Rektora UW dr hab. prof UW Marcina Pałysa, Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Adama Bodnara oraz przewodniczącej Rektorskiej Komisji ds Przeciwdziałania Dyskryminacji prof. Małgorzaty Fuszary, a także debaty panelowej z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Agaty Adamieckiej-Sitek Rzeczniczki Praw Studenckich w Akademii Teatralnej, Aliny Czyżewskiej z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, dr Bartłomieja Chludzińskiego, Rzecznika Akademickiego UMK oraz dr Anny Cybulko, Rzeczniczki Akademickiej UW.

Debata transmitowana będzie na kanale YouTube .

W jej trakcie będzie można zadawać pytania panelistom.

Część otwarta konferencji będzie tłumaczona na Polski Język Migowy.

 

 

plakat reklamujący konferencje