Transmisja konferencji „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim”

W dniu 23 czerwca 2020 odbyła się on-line konferencja „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim – w kierunku standardów i procedur” organizowanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Uniwersytet Warszawski. Zapraszamy do obejrzenia transmisji z konferencji. Transmisja obejmuje wystąpienia: JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Marcina Pałysa, prof. UW, Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Adama Bodnara, prof. Małgorzaty Fuszary Przewodniczącej Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji UW oraz panel dyskusyjny na temat polityk antydyskryminacyjnych, wyzwań i możliwości wprowadzania rozwiązań przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim. Rozmowa jest moderowana przez dr hab. Julię Kubisę, specjalistkę ds. równouprawnienia na UW.

plakat reklamujący konferencje