Dla osób pracujących naukowo i dydaktycznie

 WARSZTATY ROZWIJAJĄCE POSTAWY RÓWNOŚCIOWE W DYDAKTYCE AKADEMICKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącej stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji, ich źródeł oraz psychologicznych, społecznych i prawnych konsekwencji ich stosowania. Poprzez aktywne i zróżnicowane metody uczenia się uczestnicy i uczestniczki warsztatów nabędą nowe umiejętności w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przejawom dyskryminacji w pracy w środowisku akademickim oraz komunikowania się ze studentami i studentkami. Poznają także narzędzia reagowania na przejawy dyskryminacji oraz sposoby posługiwania się językiem równościowym. Osoby uczestniczące w warsztatach będą mogły przygotować również indywidualne plany działań prorównościowych pomocne w pracy dydaktycznej.

Warsztat jest realizowany w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, realizowanego w latach 2018-2022 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ramowy program warsztatów

  1. Integracja uczestników i uczestniczek oraz przedstawienie głównych założeń programu Równoważni UW
  2. Stereotypy i uprzedzenia i dyskryminacja – źródła
  3. Stereotypy i uprzedzenia i dyskryminacja – konsekwencje
  4. Różne rodzaje dyskryminacji i kształtowanie umiejętności ich rozpoznawania
  5. Reagowanie na przejawy dyskryminacji
  6. Komunikacyjne narzędzia reagowania na dyskryminację
  7. Postawa równościowa w pracy dydaktycznej – indywidualny plan działania

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW W BIURZE SPRAW PRACOWNICZYCH, DZIAŁ SZKOLEŃ