Studentki i studenci

,,Warsztaty rozwijania postaw równościowych wśród studentek i studentów UW” – ponownie w ofercie zajęć ogólnouniwersyteckich w semestrze letnim 2021

Serdecznie zachęcamy studentki i studentów do skorzystania z warsztatów poświęconych rozwijaniu postaw równościowych w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich (2 pkt ECTS).

,,Warsztaty rozwijania postaw równościowych wśród studentek i studentów UW’’ składają się z czterech modułów, dzięki którym jego uczestnicy zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat przeciwdziałania dyskryminacji oraz zachowań równościowych, a także rozwiną umiejętności związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji w społeczności akademickiej.

Zajęcia poprowadzi dr Marta Pietrusińska. Warsztaty zaplanowano w semestrze letnim 2021 i będą odbywały się co 2 tygodnie (8 warsztatów) za pośrednictwem platformy ZOOM.

Rekrutacja na warsztaty będzie możliwa przez USOS. Warsztaty dedykowane są studentkom i studentom ostatnich czterech semestrów studiów I stopnia, wszystkim studentom i studentkom studiów II stopnia oraz osobom studiującym na jednym z czterech ostatnich semestrów studiów jednolitych.

Warsztaty są jednym z elementów polityki równościowej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to część działań szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji realizowana w ramach strategii HR Excellence in Research.

Zajęcia będą organizowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

 

,,Warsztaty rozwijania postaw równościowych wśród studentek i studentów UW” – semestr zimowy 2020/21