Studentki i studenci

,,Warsztaty rozwijania postaw równościowych dla studentów i studentek UW” – nowy OGUN w semestrze zimowym 2020/21

 

Serdecznie zachęcamy studentki i studentów do skorzystania z nowo powstałych warsztatów poświęconych rozwijaniu postaw równościowych w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich.

,,Warsztaty rozwijania postaw równościowych wśród studentek i studentów UW’’ składają się z czterech modułów, dzięki którym jego uczestnicy zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat przeciwdziałania dyskryminacji oraz zachowań równościowych, a także rozwiną umiejętności związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji w społeczności UW.

Zajęcia poprowadzi dr Marta Pietrusińska. Warsztaty zaplanowano w semestrze zimowym 2020/2021 i będą odbywały się co 2 tygodnie (8 warsztatów).

Rekrutacja rozpocznie się 15 czerwca br. (USOS). Warsztaty dedykowane są studentkom i studentom ostatnich czterech semestrów studiów I stopnia, wszystkim studentom i studentkom studiów II stopnia oraz osobom studiującym na jednym z czterech ostatnich semestrów studiów jednolitych.

Warsztaty są jednym z elementów polityki równościowej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to część działań szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji realizowana w ramach strategii HR Excellence in Research. Zajęcia będą organizowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.