Rzecznik Praw Studenta i Konsultantka ds. przemocy seksualnej

Rzecznik Praw Studenta

W zakres kompetencji Rzecznika Praw Studenta wchodzą: wszelkie działania związane z ochroną praw studenta, działaniem na rzecz zwiększania świadomości studentów o przysługujących im prawach, pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz obrony interesu studentów.

 

Konsultantka ds przemocy seksualnej przy Rzeczniku Praw Studenta 

kontakt: konsultantka@samorzad.uw.edu.pl