RELACJE EMOCJONALNO-INTYMNE A MOLESTOWANIE SEKSUALNE

<<<<< Przejdź do poprzedniej strony

Przejdź do następnej strony >>>>>

 

Zdarza się, że osoby, które poznały się w miejscu pracy czy nauki, przenoszą znajomość na grunt prywatny.

W przypadku, gdy relacje te nabierają charakteru emocjonalno-intymnego, a w miejscu pracy i nauki istnieje zależność o charakterze formalnym między dwiema osobami – oznacza to, że jest to relacja niedozwolona i niewłaściwa z punktu widzenia Uniwersytetu Warszawskiego. W sytuacji zależności formalnej między dwiema osobami zachodzi prawdopodobieństwo nierównego traktowania osoby pozostającej w relacji podległości formalnej, w porównaniu do tego jak jest traktowana osoba, która w takiej relacji nie pozostaje. Może to oznaczać zarówno lepsze, jak i gorsze traktowanie. Równie ważne jest, że do molestowania seksualnego może dojść także w sytuacji, gdy relacja się zakończy; jest wtedy prawdopodobne, że np. jedna strona chce kontynuować relację, a druga chce ją zakończyć.

W trosce o równe traktowanie wszystkich osób pracujących i studiujących na Uniwersytecie Warszawskim oraz ochronę ich przed molestowaniem seksualnym, za niewłaściwe i niedozwolone uważa się następujące rodzaje relacji o charakterze emocjonalno-intymnym:
  • relacje między osobą prowadzącą zajęcia (nauczyciele akademiccy) a osobą studiującą na studiach I i II stopnia – nawet jeśli prowadzący_a zajęcia nie uczy, nie ocenia i nie doradza studentowi/studentce obecnie lub w przyszłości;
  • relacje między doktorantem_doktorantką prowadzącymi zajęcia a osobami uczęszczającymi na te zajęcia;
  • relacje między wykładowcami_wykładowczyniami a osobami studiującymi na studiach III stopnia – jeśli wykładowca_wykładowczyni są lub mogą być w przyszłości odpowiedzialni za rozwój naukowy doktoranta_tki;
  • relacje między pracownikami_pracownicami administracji Uniwersytetu a studiującymi na studiach I i II stopnia – jeśli pracownicy pełnią funkcje doradcze wobec studiujących lub mają bezpośredni wpływ na sytuację studiujących.

Natomiast w przypadku poniższych relacji o charakterze emocjonalno-intymnym konieczne jest powiadomienie przełożonych osób pozostających w relacji na Uniwersytecie Warszawskim:

  • relacja pomiędzy osobami studiującymi, jeśli jedna z osób uczy lub ocenia formalnie drugą osobę;
  • relacja pomiędzy pracownikami, jeśli zachodzi pomiędzy nimi relacja zwierzchnictwa.

W przypadku relacji między osobami pracującymi na UW, między którymi jest zależność formalna, należy zachować szczególną ostrożność i transparentność. Tego rodzaju relacje powinny być ujawniane, ponieważ stwarzają ryzyko faworyzowania i dyskryminacji oraz mogą źle odbijać się na atmosferze pracy.

 

<<<<< Przejdź do poprzedniej strony

Przejdź do następnej strony >>>>>

Spis treści