Rekomendacje językowe dotyczące języka niedyskryminującego na UW

Rekomendacje dotyczące języka niedyskryminującego na UW

Społeczność uniwersytecka jest różnorodna, a język, którego używamy nie jest przezroczysty, co oznacza, że łatwo można kogoś urazić. Dlatego na Uniwersytecie Warszawskim zostały przygotowane rekomendacje językowe, których celem jest wskazanie jak używać języka w sposób niedyskryminujący oraz ułatwienie komunikacji między członkami i członkiniami UW. W rekomendacjach możemy znaleźć ogólne zasady oraz przykłady ilustrujące, które zwroty w stosunku do ludzi są właściwe oraz jak słownie identyfikować ludzi uwzględniając takie ich cechy jak wiek, płeć, wygląd, pochodzenie, orientacje seksualną, wyznanie, sprawność fizyczną lub umysłową.

Rekomendacje napisali uniwersyteccy językoznawcy na wniosek Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji.

Rekomendacje językowe 2021