Raporty UW

 

Równe Traktowanie ze względu na płeć – raport z badania społeczności UW 2019 (PDF)

Celem przeprowadzonego wśród studentów i studentek, oraz pracowników i pracownic Uniwersytetu Warszawskiego badania była analiza postrzeganego rozpowszechnienia różnych form nierównego traktowania ze względu na płeć. Badanie dotyczyło rodzajów nierównego traktowania, ich częstości, kontekstu sytuacyjnego, reagowania na nie, a także postrzeganych norm instytucjonalnych.

Celem zespołu badawczego było także zbadanie powiązań pomiędzy nierównym traktowaniem a dobrostanem psychicznym i dobrostanem w miejscu pracy. Celem formułowania takiej diagnozy było bardziej skuteczne zapobieganie nierównemu traktowaniu w przyszłości, zdefiniowanie obszarów, na które należy zwrócić szczególną uwagę, silnych i słabych stron instytucji. Wiedza ta może być pomocna w określeniu kierunków rozwijania polityki równościowej Uniwersytetu Warszawskiego.

autorki i autorzy:

dr Magdalena Budziszewska, dr Wiktor Soral, dr Aleksandra Świderska, dr Marta Witkowska

Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski

 

tytułowa strona raportu

Wyobcowane, wyobcowani. Raport z badań nad sytuacją osób LGBTQ studiujących na Uniwersytecie Warszawskim. Edycja 2016

Celem badań prowadzonych w 2016 roku była ponowna analiza postrzegania sytuacji osób LGBTQ odbywających studia na Uniwersytecie Warszawskim. Jest to druga edycja badania, pierwsza miała miejsce w 2011 roku.

Redakcja:Jej Perfekcyjność, współpraca: Marysia Woźniak

Queer UW