Powołanie Koordynatorki przeciwdziałania mobbingowi

Z dniem 30 maja 2018 roku Pani Magdalena Miksa z Zespołu Rzeczniczki Akademickiej została wyznaczona Koordynatorem przeciwdziałania mobbingowi. Zakres zadań koordynatora opisano w zarządzeniu nr 49 Rektora UW z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie przeciwdziałania mobbingowi na Uniwersytecie Warszawskim. 

Z koordynatorem działań dotyczących przeciwdziałania mobbingowi można kontaktować się mailowo: antymobbing@uw.edu.pl lub telefoniczne: 22 55 27 019.