Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW

W celu zwiększenia świadomości i poczucia bezpieczeństwa wśród członków społeczności akademickiej, jak również mając na celu zapewnienie wysokich standardów antydyskryminacyjnych na naszej Uczelni, wydany został Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW. Poradnik zawiera praktyczne informacje dotyczące tego, czym są dyskryminacja, stereotyp oraz uprzedzenia, jakie są prawne aspekty ochrony przed dyskryminacją osób studiujących, w tym również w ramach studiów doktoranckich oraz osób zatrudnionych na UW. Poradnik w przystępny sposób opisuje krok po kroku, co należy zrobić w przypadku bycia pokrzywdzonym bądź świadkiem dyskryminującego zachowania. Zawiera również wyczerpujące informacje, wraz z danymi kontaktowymi, na temat instytucji funkcjonujących na poziomie krajowym oraz działających na Uniwersytecie, do których można zwrócić się o wsparcie i pomoc w przypadku dyskryminacji i nierównego traktowania. Serdecznie zachęcamy do lektury.

POBIERZ PORADNIK (PDF, ENG) >>

POBIERZ PORADNIK (PDF) >>

Grupa studentów z różnych krajów