Pochodzenie etniczne

Pytanie: Czy wrogie komentarze pod adresem osób pochodzenia wietnamskiego są dyskryminacją ze względu na pochodzenie etniczne? Przecież Wietnamczycy nie są zaliczani do mniejszości etnicznych na terytorium RP?

Odpowiedź: Pojęcie etniczności w tym kontekście powinno być traktowane właśnie szerzej niż mniejszość etniczna, która jest dokładnie zdefiniowana przez polskie prawo- jako szeroka grupa „etniczna”. Podobny, ale chyba bardziej wyrazistym przykładem są Arabowie – nie jest to przecież ani mniejszość etniczna wg polskiego prawa, ani narodowość. Zaliczyłabym ich wtedy do szeroko rozumianej grupy etnicznej. Co ciekawe – CBOS robiąc coroczne badania sympatii Polaków i Polek do różnych narodowości, traktuje Arabów jak naród.

Dr Marta Pietrusińska, prowadząca zajęcia równościowe dla studentów i studentek na Uniwersytecie Warszawskim

wykres przedstawiający stosunek respondentów do innych narodów