Pełnomocnicy i pełnomocniczki na wydziałach

Zadania Pełnomocniczek i Pełnomocników ds. równości:

  • współpracują z władzami jednostki oraz Rzecznikiem akademickim ds. studenckich i pracowniczych (Ombudsman) i Głównym specjalistą_Główną specjalistką ds. równouprawnienia UW w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i in. oraz kształtowania atmosfery równości i poszanowania dla różnorodności, dbania o równościową atmosferę w życiu codziennym wydziału;
  • co roku przekazują studentkom_tom i pracownikom_com na początku roku akademickiego informacje o systemie wsparcia na wydziale oraz na uniwersytecie oraz informację o kursach i szkoleniach równościowych;
  • zbierają informacje na temat dobrych praktyk równościowych w jednostce, informacje o badaniach oraz statystykach i przekazują je do Głównego specjalisty_Głównej specjalistki ds. równouprawnienia UW i Rzecznika akademickiego studenckich i pracowniczych (Ombudsman);
  • upowszechniają dobre praktyki na wydziale;
  • upowszechniają uniwersyteckie działania równościowe i zbliżone (np. antymobbingowe) na poziomie jednostki;
  • są punktem konsultacyjnym i kontaktowym w sprawach dyskryminacji w jednostce organizacyjnej;
  • współpracują z Główną Specjalistką_Głównym specjalistą ds. równouprawnienia oraz z Rzecznikiem akademickim ds. studenckich i pracowniczych (Ombudsmanem);
  • uczestniczą w szkoleniach i uniwersyteckich sieciach kontaktów z swoimi odpowiednikami w innych jednostkach. Działania sieci są koordynowane przez Rzecznika akademickiego ds. studenckich i pracowniczych (Ombudsman) i Główną specjalistkę_Głównego specjalistę ds. równouprawnienia UW

Kolegium MISH UW

dr hab. Jakub Urbanik

osoba_zaufania@mish.uw.edu.pl 

strona internetowa

 

Wydział Artes Liberales 

dr Katarzyna Granicka

k.granicka@al.uw.edu.pl 

 

Wydział Biologii

dr Marcin Chrzanowski

mm.chrzanowski@uw.edu.pl 

tel. +48 22 554 25 18

 

dr Aleksandra Skawina

 a.skawina@uw.edu.pl

+48 22 55 41 021

 

Wydział Filozofii

dr Joanna Komorowska-Mach

j.komorowska-mach@uw.edu.pl 

strona internetowa

 

Wydział Fizyki

dr hab. Rafal Demkowicz-Dobrzanski, prof. UW

demko@fuw.edu.pl

tel. 692484944

 

Wydział Historii

dr Monika Polit

m.polit2@uw.edu.pl

tel. 608 358 963

(prośba o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny)

strona internetowa

 

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

dr hab. Ewa Marciniak

e.marciniak@uw.edu.pl 

Dyżur administracyjny:
czwartek, godz. 10-11.30
(prośba o wcześniejszy kontakt mailowy)

https://meet.google.com/aux-zksu-emw

strona internetowa

 

Wydział Polonistyki 

dr Agata Łuksza

agata.luksza@uw.edu.pl

dr Łukasz Wróbel

 

Wydział Psychologii

dr Paulina Górska

paulina.gorska@psych.uw.edu.pl

 

Wydział Socjologii

dr hab Julia Kubisa 

kubisaj@is.uw.edu.pl 

strona internetowa