OFIARA DYSKRYMINACJI MOŻE PODJĄĆ OKREŚLONE KROKI PRAWNE:


1. W zależności od sytuacji, w której doszło do naruszenia zakazu dyskryminacji bądź charakteru dyskryminującego zachowania istnieje możliwość:

  • złożenia skargi do sądu pracy,
  • pozwu do sądu cywilnego o naruszenie dóbr osobistych,
  • bądź w określonych przypadkach – złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (ustnie lub pisemnie na policji lub w prokuraturze).

2. Jedną z możliwości jest także zwrócenie się do rządowych oraz pozarządowych organizacji zajmujących się kwestiami dyskryminacji, w tym m.in. do:

3. W przypadku doświadczenia dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim istnieje możliwość zgłoszenia się do organizacji uniwersyteckich, które w swojej działalności zajmują się kwestiami nierównego traktowania i dyskryminacji na terenie uczelni. W przypadku bycia ofiarą lub świadkiem dyskryminacji można się zgłosić do: