Niestosowne, molestujące zachowania osób studiujących

Kto jest silny a kto słaby? Kto molestuje a kto jest molestowany? Co zrobić gdy student lub studentka dopuszczają się niestosownych zachowań wobec osób wykładających – w formie dwuznacznych żartów, narzucania się, komentowania wyglądu, prób skracania dystansu, także z podtekstem seksualnym.

Odpowiedź:

Informator uwzględnia fakt, że molestowanie seksualne może dotyczyć działań studentek bądź studentów wobec osób pracujących na uczelni, czego przykładem jest ten fragment:

„Molestowanie seksualne może spotkać każdą osobę – niezależnie od płci, wieku, stopnia naukowego czy pozycji w uniwersyteckiej strukturze. Może przybierać różnego rodzaju formy zachowania, takie jak niestosowne żarty o konotacji seksualnej, insynuacje, dotykanie, nieprzyzwoite komentarze, stworzenie szantażu emocjonalnego itp.”

Lista przykładowych zachowań, które można zakwalifikować jako molestowanie seksualne również nie określa, że zjawisko to dotyczy wyłącznie relacji, w których sprawcą jest osoba wykładająca.

W przypadku wątpliwości na temat poszczególnych sytuacji, zachowań, możliwych reakcji – wskazane jest by konsultować się z biurem Rzeczniczki Akademickiej lub zespołem równościowym. W przypadku pojawienia się pytań i wątpliwości, zapraszamy do ich omówienia, na pewno zostaną wyjaśnione.

W Informatorze starano się wskazać, że tego typu sytuacje zdarzyć się mogą każdej osobie (co ma potwierdzenie w zgłoszeniach do odpowiednich jednostek na UW). Natomiast trudno abstrahować od faktu, iż największa liczba przypadków molestowania seksualnego dotyczy sytuacji różnicy władzy, wpływów i statusu między osobami wykładającymi i studiującymi, dlatego też w dziale dotyczącym relacji poświęcono temu zagadnieniu miejsce.