Molestowanie:

 

  •  To każdego rodzaju niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.
  • Wyrażenie sprzeciwu wobec powyższych zachowań ma szczególnie istotne znaczenie w kontekście możliwości postawienia zarzutu danej osobie, iż była sprawcą molestowania. Sprzeciw ten może zostać wyrażony w dowolnej formie – zarówno pisemnej, jak i ustnej, bądź nawet sygnalizującej otoczeniu, iż dana osoba stała się ona obiektem niechcianych i nieakceptowanych przez nią zachowań.
  • Naruszenie godności w przytoczonej powyżej definicji może polegać na różnego rodzaju zachowaniach wyrażających się zarówno w gestach, słowach, stwierdzeniach znieważających, szykanujących bądź w jakikolwiek inny sposób nękających daną osobę.
  • Warto pamiętać również, iż jakiekolwiek przeciwstawienie lub podporządkowanie się molestowaniu nie może powodować żadnych negatywnych konsekwencji wobec takiej osoby.

Wykładowca na zajęciach z prawa rodzinnego, omawiając instytucję małżeństwa, komentu-je: „są pewne środowiska, które demoralizują społeczeństwo, zachęcając do legalizacji zboczeń”. Dwoje studentów wyraźnie okazuje swoje oburzenie, krzywiąc się i kręcąc przecząco głowami, a jeden z nich wstaje i mówi, że jako osoba homoseksualna czuje się upokorzony tego typu stwierdzeniem. Na sali panuje konsternacja, część studentów się śmieje, część wychodzi. Wykładowca nie reaguje.