KRASP i RGNiSW w sprawie przesłuchań studentów UŚ

Logo KRASP i RGNiSW

źródło: ue.katowice.pl

W dniu 9 czerwca 2020r. Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosili swoje stanowisko w sprawie przesłuchań studentów Uniwersytetu Śląskiego. W opublikowanym stanowisku możemy przeczytać,m.in., że KRASP i RGNiSW wyrażają głębokie zaniepokojenie oraz sprzeciw wobec prowadzenia przez organy ścigania przesłuchań studentów UŚ w Katowicach, w związku z toczącym się w uczelni postępowaniem dyscyplinarnym wobec nauczycielki akademickiej. Działania władz rażąco naruszają autonomię uczelni oraz wywierają presję psychiczną na studentów. Pełne stanowisko KRASP i RGNiSW dostępne jest tu.