Komisja Rektorska ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

 

 

Celem działania Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Uniwersytetu Warszawskiego jest przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek cechę prawnie chronioną oraz dbałość o przestrzeganie zasady równego traktowania na terenie uczelni. W jej skład wchodzą pracownicy naukowi UW wyróżniający się wiedzą i doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.
Komisja monitoruje przestrzeganie zasady równego traktowania na Uniwersytecie Warszawskim, opracowuje możliwe sposoby rozwiązywania problemów wynikających z naruszenia zakazu dyskryminacji, oferuje pomoc osobom dotkniętym nierównym traktowaniem ze względu jakąkolwiek cechę, inicjuje postępowania wyjaśniające oraz występuje z wnioskami o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób dopuszczających się dyskryminacji.

CZŁONKOWIE KOMISJI W LATACH 2020-2024:

Przewodnicząca

prof. dr hab. Małgorzata Fuszara,

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

ul. Nowy Świat 69

malgorzata.fuszara@uw.edu.pl

 

dr hab. Michał Bilewicz prof. ucz
Wydział Psychologii UW
ul. Stawki 5/7, pokój 7

Dyżury: zdalnie (google meet)
michal.bilewicz@psych.uw.edu.pl

 

dr hab. Wojciech Brzozowski,prof. ucz. 
Wydział Prawa i Administracji

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Collegium Iuridicum I, pok. 220
Dyżury: wtorki, godz. 15:30-16:30 zdalnie (google meet), po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową w.brzozowski@wpia.uw.edu.pl

 

dr hab. Bożena Chołuj, prof. ucz. 
Wydział Neofilologii

ul. Dobra 55
b.chołuj@uw.edu.pl

 

prof. dr hab. Zbigniew Lasocik
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW
Krakowskie Przedmieście 3, pok. 201

Dyżury: poniedziałki, godz.: 10:00-12:00 zdalnie (google meet) zlasocik@uw.edu.pl

 

dr Hanna Machińska
Wydział Prawa i Administracji
Krakowskie Przedmieście 26/28, Collegium Iuridicum I, II piętro, pokój 316
Dyżury: godz. 18:00 – 19:00 zdalnie (zapisy mailem)
h.machinska@wpia.uw.edu.pl

 

dr Marta Pietrusińska
Wydział Pedagogiczny
ul. Mokotowska 16/20, pokój 325

Dyżury: wtorki, godz.10:00 –11:30 (po umówieniu mailowym)
mpietrusinska@uw.edu.pl

 

dr hab. Magdalena Środa, prof. ucz.
Wydział Filozofii
ul. Krakowskie Przedmieście 3

 

dr hab. Ryszard Szarfenberg prof. ucz.
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

r.szarfenberg@uw.edu.pl

 

dr Aleksandra Winiarska     

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

ul. Żurawia 4, pokój 303 lub 304                                                   
Dyżury: wtorki, godz. 11:30 – 13:30

aa.winiarska@uw.edu.pl                                                                                                                                                                                                                                      

 

POBIERZ DOKUMENTY:

Sprawozdanie Komisji z kadencji 2008-2012

 

 

 

 

Kontakt:
antydyskryminacja@uw.edu.pl