Komisja Rektorska ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

 

Celem działania Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Uniwersytetu Warszawskiego jest przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek cechę prawnie chronioną oraz dbałość o przestrzeganie zasady równego traktowania na terenie uczelni. W jej skład wchodzą pracownicy naukowi UW wyróżniający się wiedzą i doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.
Komisja monitoruje przestrzeganie zasady równego traktowania na Uniwersytecie Warszawskim, opracowuje możliwe sposoby rozwiązywania problemów wynikających z naruszenia zakazu dyskryminacji, oferuje pomoc osobom dotkniętym nierównym traktowaniem ze względu jakąkolwiek cechę, inicjuje postępowania wyjaśniające oraz występuje z wnioskami o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób dopuszczających się dyskryminacji.

Zgłoszenie się z jakimkolwiek problemem do Komisji odbywa się w anonimowo.

 

CZŁONKOWIE KOMISJI W LATACH 2016-2020:

 

dr hab. Michał Bilewicz prof. UW
Wydział Psychologii UW
ul. Stawki 5/7, pokój 7
Dyżury: poniedziałki, godz.: 12:00 – 14:00
michal.bilewicz@psych.uw.edu.pl

 

dr hab. Bożenna Chołuj prof. UW
Wydział Neofilologii UW
ul. Dobra 55, II piętro, pokój 2021
Dyżury: wtorki, godz.: 15:00 – 16:00
b.choluj@uw.edu.pl

 

prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
ul. Żurawia 4, pokój 308
Dyżury: wtorki, godz.: 15:00 – 16.30
mfuszara@op.pl

 

prof. dr hab. Zbigniew Lasocik
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW
Krakowskie Przedmieście 3, pok. 201
Dyżury: czwartki, godz.: 15:30-16:30
zlasocik@uw.edu.pl

 

dr Hanna Machińska
Wydział Prawa i Administracji
Krakowskie Przedmieście 26/28, Collegium Iuridicum I, II piętro, pokój 316
Dyżury: piątki, godz.: 16:00 – 17:00
h.machinska@wpia.uw.edu.pl

 

dr hab. Ryszard Szarfenberg prof. UW
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Instytut Polityki Społecznej UW
ul. Nowy Świat 67, I piętro, pokój 108

Dyżury: wtorki, godz.: 15:30 – 16:30
r.szarfenberg@uw.edu.pl

 

dr hab. Magdalena Środa prof. UW
Wydział Filozofii i Socjologii
Instytut Filozofii UW
ul. Krakowskie Przedmieście 3, parter, pokój 8

Dyżury: poniedziałki, godz.: 14:00 – 15:30
msroda@gmail.com

 

POBIERZ DOKUMENTY:

Sprawozdanie Komisji z kadencji 2008-2012

 

 

 

 

Kontakt:
antydyskryminacja@uw.edu.pl