Klinika Prawa Uniwersytetu Warszawskiego – Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej


Klinika Prawa to instytucja działająca przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zajmująca się świadczeniem bezpłatnych porad prawnych w zakresie wielu dziedzin prawa (np. prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa medycznego i in.), w tym pomocą ofiarom przemocy i dyskryminacji.

Do Kliniki, w której pomoc udzielana jest przez studentów pracujących pod kierownictwem pracownika naukowego może zgłosić się jakakolwiek osoba, która doświadczyła nierównego i dyskryminacyjnego traktowania – poruszanymi kwestiami zajmuje się specjalna sekcja Kliniki do spraw przeciwdziałania przemocy.

Na spotkanie z pracownikami Kliniki może umówić się każda osoba (również spoza Uniwersytetu), która z powodu trudnej sytuacji materialnej nie może pozwolić sobie na profesjonalną pomoc prawną. Zgłoszenia na dyżur, na którym następuje wstępne rozpoznanie sprawy i podjęcie decyzji co do dalszych kroków odbywa się drogą telefoniczną lub mailową.

Klinika Prawa UW
Collegium Iuridicum I, p. 102
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./fax (22) 55 24 318
tel. (22) 55 20 811
klinika@wpia.uw.edu.pl


Sekcja ds. przeciwdziałania dyskryminacji
Collegium Iuridicum I, Wydział Prawa i Administracji, parter, pok. 105
Krakowskie Przedmieście 26/28
tel. (22) 55 24 318
Kontakt telefoniczny lub osobisty od pon. do pt. w godz. 8:00–15:00.