Interwencja Pasażerska – zaproszenie do współpracy

Interwencja Pasażerska to nieformalna grupa aktywistów/tek, która w dniach 22-24 czerwca zorganizowała przejazdy historycznym tramwajem po ulicach Warszawy i informowała, jak reagować na przypadki przemocy słownej i fizycznej, przede wszystkim tej motywowanej rasizmem czy ksenofobią. Inicjatywa zrodziła się na Uniwersytecie Warszawskim w odpowiedzi na wzrost nieprzyjaznych nastrojów Polaków wobec cudzoziemców i cudzoziemek wyraźnie widoczny chociażby w zeszłorocznych statystykach Prokuratury Krajowej. 

Interwencja Pasażerska obecnie poszukuje możliwości rozwoju inicjatywy w innych miastach oraz poszerzenia jej działalności o inne grupy dyskryminowane: mniejszości narodowe, etniczne i religijne, społeczności LGBTQ+, osoby starsze, z niepełnosprawnościami, bezdomni oraz inni/inne dyskryminowani/e ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, status uchodźcy, imigranta, religię, wiek, zdrowie psychiczne, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć.

Kontakt:

interwencjapasazerska@gmail.com

https://www.facebook.com/interwencja

+48794563723