Inne szkolenia

SZKOLENIE FAKULTATYWNE DLA RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH I CZŁONKÓW KOMISJI DYSCYPLINARNYCH

Tytuł szkolenia: Jak postępować z osobami po doświadczeniu przemocy seksualnej

Czas trwania: 3 godziny

Prowadząca: Joanna Piotrowska, fundacja Feminoteka

Przemoc seksualna jest jedną z najbardziej traumatycznych form przemocy. Jednocześnie badania pokazują, że obwinianie kobiet (które są grupą najbardziej narażoną na tę formę przemocy i najczęściej jej doznającą) z doświadczeniem przemocy seksualnym jest zjawiskiem powszechnym. To powoduje, że ten rodzaj przemocy jest niezwykle rzadko zgłaszany, a osoby pokrzywdzone nie szukają pomocy i wsparcia, co utrudnia powrót do równowagi, zaś sprawcy pozostają bezkarni. Jedną z przyczyn tego krzywdzącego traktowania jest brak znajomości zjawiska, powielanie mitów na ich temat, nieznajomość istniejących procedur i możliwości udzielania właściwej pomocy. Szkolenie ma na celu omówienie zjawiska, a jednocześnie przekazanie wiedzy, jak postępować z osobami po przemocy seksualnej, by ich nie krzywdzić. 

Zakres szkolenia:

  • podstawowe definicje dotyczące molestowania seksualnego i innych form przemocy seksualnej,
  • podstawowe dane statystyczne,
  • przemoc seksualna jako forma dyskryminacji ze względu na płeć,
  • przyczyny przemocy seksualnej,
  • mity i fakty na temat przemocy seksualnej,
  • konsekwencje psychiczne, prawne, zdrowotne mitów nt. przemocy seksualnej,
  • dostępne procedury, dobre praktyki nt. reagowania w sprawie przemocy seksualnej,
  • jak pomagać, by nie krzywdzić osób po doświadczeniu przemocy seksualnej.

W materiałach szkoleniowych osoby uczestniczące otrzymają literaturę poświęconą problematyce oraz listę miejsc udzielających pomocy.

O prowadzącej:

Joanna Piotrowska, prezeska fundacji Feminoteka, andragożka, ekspertka i trenerka przeciwprzemocowa. Od 20 lat prowadzi szkolenia i warsztaty z tego obszaru. Autorka lub współautorka wielu publikacji poświęconych problematyce przemocy ze względu na płeć.