Inne publikacje

 

Sytuacja społeczna osób LGBTA w PL CBU – raport przygotowany przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW na zlecenie Kampanii Przeciwko Homofobii.

 

 

 

 

 

 

 

 

strona tytułowa poradnika

„Jak pisać i mówić o osobach LGBT+” to poradnik, który został stworzony w 2020 r. przez Ygę Kostrzewę, Marcina Dzierżanowskiego, Grzegorza Miecznikowskiego i Karolinę Rogalską dla osób, które chcą rzetelnie, obiektywnie i z szacunkiem pisać i wypowiadać się na temat osób LGBT+. Z poradnika dowiemy się jak pisać i mówić o osobach LGBT+, jak nie pisać i nie mówić o osobach LGBT+ oraz co oznaczają skróty i pojęcia, takie jak np. LGBTQ, LGBTQIA, osoba cispłciowa, dysforia płciowa, misgendering i wiele innych.

 

 

tytułowa strona raportu

Raport „Molestowanie-na-polskich-uczelniach-publicznych” został wydany w 2019 roku przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Autorka raportu – Julia Gerlich – analizuje problem molestowania i molestowania seksualnego na polskich uczelniach wyższych oraz omawia istniejące (bądź ich brak) mechanizmy antydyskryminacyjne. Jak wynika z raportu tylko 14 z 93 uczelni wprowadziło organy, których zadaniem jest przeciwdziałanie dyskryminacji. Autorka przedstawia również dobre praktyki i rekomendacje dla uczelni.

 

strona tytułowa raportu

 

Raport „Doświadczenie molestowania wśród studentek i studentów” z 2018 r. został przygotowany na podstawie badań zleconych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Celem badania było stworzenie charakterystyki problemów molestowania, molestowania seksualnego i przemocy seksualnej. Zbadano skalę nadużyć, konsekwencje dla osób doświadczających molestowania, molestowania seksualnego i przemocy seksualnej oraz czynniki sprzyjające zgłaszaniu takich zdarzeń. Przyglądano się także różnicom w odbiorze takich zdarzeń przez kobiety i mężczyzn. Wyniki badania wskazują, że problem molestowania i przemocy seksualnej zdecydowanie częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Wśród uczelni wyższych w Polsce, najczęściej występuje na uczelniach technicznych. Innymi znaczącymi czynnikami wpływającymi na pojawienie się tych zjawisk w organizacji jest władza i zwierzchnictwo.

 

strona tytułowa raportu

Tematem raportu „Kobiety w polskiej politologii. Od diagnozy do współpracy” z 2018 roku jest opis i diagnoza sytuacji politolożek zatrudnionych na polskich uczelniach publicznych. Raport powstał w efekcie badań prowadzonych wśród politolożek w okresie od stycznia 2017 do stycznia 2018. W raporcie poruszane są takie zagadnienia jak: wpływ płci na dostęp do władzy na uczelniach i postępy w karierze naukowej, rozumienie rozwoju naukowego przez politolożki, problemy i bariery z jakimi spotykają się kobiety na polskich uczelniach oraz jak je przezwyciężać.

 

Strona tytułowa raportu

Publikacja „Marne szanse na awanse? Raport z badania na temat obecności kobiet na uczelniach artystycznych w Polsce” jest efektem badań prowadzonych na uczelniach plastycznych w Polsce, których celem było odpowiedzenie na pytanie czemu tak mało kobiet pracuje na uczelniach artystycznych oraz jakie czynniki sprawiają, że wymiana płciowa, a także pokoleniowa zachodzi na uczelniach plastycznych z szczególnym opóźnieniem. Jak piszą autorki raportu punktem wyjścia do przeprowadzenia badań jest istnienie rozbieżności pomiędzy uczelniami artystycznymi jako miejscami studiów, które są bardzo sfeminizowane (77% studentek w 2013 roku), a jednocześnie są bardzo zmaskulinizowane jako miejsca pracy (35% pracownic w 2013 roku).