Główna specjalistka ds. równouprawnienia na UW


Stanowisko zostało utworzone w 2016 roku. Osoba pełniąca tę funkcję zajmuje się polityką antydyskryminacyjną, równym traktowaniem i różnorodnością na Uniwersytecie Warszawskim. Podstawowym zadaniem głównej specjalistki ds. równouprawnienia jest podejmowanie działań mających na celu pełne poszanowanie i urzeczywistnienie zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek cechę. Do jej zadań należy również promowanie i upowszechnianie problematyki równego traktowania, standardów antydyskryminacyjnych i wdrażanie systemowych rozwiązań równościowych.

 

Główna specjalistka jest ponadto odpowiedzialna za realizację działań równościowych określonych w Strategii HR Excellence in Research.

 

Osoba pełniąca stanowisko współpracuje z Komisją Rektorską ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji. Każdy, kto był świadkiem bądź doświadczył dyskryminacji lub nierównego traktowania może zgłosić zdarzenie bezpośrednio do członków Komisji lub do głównego specjalisty ds. równouprawnienia, który następnie przekaże sprawę do rozpatrzenia.

Kontakt:

e-mail: rownouprawnienie@uw.edu.pl  

tel. 22 55 27 185.

 

Główna specjalistka ds. równouprawnienia na UW Anna Grędzińska

Główna specjalistka ds. edukacji i badań równościowych dr hab. Julia Kubisa prof. UW