Kurs na Równość: e-learningowy kurs równościowy

Serdecznie zachęcamy wszystkich studentów oraz osoby zatrudnione na UW do skorzystania z kursu e-learningowego poświęconego problematyce równego traktowania i antydyskryminacji.

 

Kurs został opracowany przez ekspertów zajmujących się problematyką równego traktowania i zawiera praktyczne informacje dotyczącego tego, czym jest nierówne traktowanie, jakie są jego przejawy oraz co zrobić, gdy jesteśmy jego świadkami lub ofiarami.

Kurs jest nowoczesny i interaktywny. Po jego ukończeniu możliwe jest pobranie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie wiedzy w zakresie równego traktowania.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z kursem oraz rozpowszechniania wiedzy o nim wśród społeczności akademickiej.

 Kurs jest dostępny na ogólnouniwersyteckiej platformie Kampus: KURS NA RÓWNOŚĆ

Instrukcja logowania dla pracujących i studiujących: TUTAJ

Rysunek przedstawiający chłopaka, dziewczynę muzułmańskim stroju, chłopaka na wózku inwalidzkim, parę homoseksualną oraz dziewczynę.