e-learningowy kurs równościowy

Serdecznie zachęcamy wszystkich studentów oraz osoby zatrudnione na UW do skorzystania z kursu e-learningowego poświęconego problematyce równego traktowania i antydyskryminacji.

Kurs został opracowany przez ekspertów zajmujących się problematyką równego traktowania i zawiera praktyczne informacje dotyczącego tego, czym jest dyskryminacja, jakie są jej przejawy oraz co zrobić, gdy jesteśmy jej świadkami lub ofiarami.

Kurs jest nowoczesny i interaktywny, jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po jego ukończeniu możliwe jest pobranie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie wiedzy w zakresie równego traktowania i niedyskryminacji.


Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z kursem oraz rozpowszechniania wiedzy o nim wśród społeczności akademickiej.

KURS BĘDZIE DOSTĘPNY OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2018/2019

Rysunek przedstawiający chłopaka, dziewczynę muzułmańskim stroju, chłopaka na wózku inwalidzkim, parę homoseksualną oraz dziewczynę.