Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową

Orientacja seksualna i tożsamość płciowa to jedne z cech osobistych, które bardzo często są podatne na zachowania dyskryminacyjne. Magdalena Wrońska z działającej na Uniwersytecie Warszawskim organizacji studenckiej Queer UW wyjaśnia, czym są homofobia, bifobia i transfobia oraz wskazuje, gdzie osoby narażone na dyskryminację ze względu na swoją orientację seksualną i tożsamość płciową mogą szukać pomocy.