Badanie sytuacji osób LGBTQ studiujących na UW

Badanie sytuacji osób LGBTQ studiujących na UW

To druga edycja badania, które po raz pierwszy przeprowadzono 5 lat temu. Do wypełnienia ankiety zapraszamy wszystkie osoby, które studiują aktualnie na Uniwersytecie Warszawskim.

Celem badania jest zebranie podstawowych informacji, na temat osób LGBTQ, które studiują na Uniwersytecie Warszawskim. Ankietę wypełnić mogą anonimowo wszystkie osoby, które posiadają status studenta uczelni. Ankieta dostępna jest na stronach Queer UW (www.queer.uw.edu.pl) przez miesiąc.

W ramach badania, podobnie jak 5 lat temu, wykonane zostaną także wywiady pogłębione z osobami LGBTQ, które studiują na uczelni. Aktualnie – do końca lutego – trwa rekrutacja osób, które przeprowadzą rozmowy. Na otwarte zaproszenie Queer UW odpowiedziało już wiele osób. Spośród nich zostaną wybrane najlepsze. Po odpowiednim szkoleniu będą mogły rozpocząć poszukiwanie rozmówczyń i rozmówców.

Wyniki całego badania zostaną ogłoszone na konferencji naukowej „Strategie queer 2″, którą zaplanowano na 2-3 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim.