Badanie poczucia bezpieczeństwa studentów zagranicznych UW

Student i studentka czytają książkę

W styczniu 2018 roku na Uniwersytecie Warszawskim przeprowadzone zostanie badanie ankietowe dotyczące poczucia bezpieczeństwa wśród zagranicznych studentów uczelni. Kwestionariusz w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i rosyjskiej) rozesłany zostanie drogą internetową do obcokrajowców studiujących na UW krótkoterminowo (tj. w ramach programów współpracy międzynarodowej) oraz osób odbywających długoterminowe studia w następstwie regularnego postępowania rekrutacyjnego.

Głównym celem badania jest rozpoznanie sytuacji studentów zagranicznych kształcących się na Uniwersytecie Warszawskim. Postawione pytania badawcze dotyczą w szczególności zagadnień związanych z bezpieczeństwem i poczuciem bezpieczeństwa, a także możliwości występowania form przemocy i dyskryminacji, dla których istotnymi czynnikami mogą być pochodzenie etniczne i narodowościowe, wyznanie, znajomość lub brak znajomości języka polskiego, a także płeć i tożsamość płciowa. W badaniu postawione zostają również pytania o poziom integracji obcokrajowców ze społecznością akademicką oraz o działalność uczelnianych instytucji, do których zagraniczni studenci mogą zwrócić się z prośbą o pomoc.

Badanie zlecone przez główną specjalistkę ds. równouprawnienia na Uniwersytecie Warszawskim i Biuro Współpracy z Zagranicą prowadzi zespół złożony ze studentów i absolwentów psychologii, socjologii oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim pod opieką naukową dr hab. Michała Bilewicza, prof. UW oraz pod opieką organizacyjną Aleksandry Gołdys, pracowniczki Instytutu Studiów Społecznych UW.