Akademicka Poradnia Prawna

 

Akademicka Poradnia Prawna jest instytucją zajmująca się świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej dla studentów, w tym osób, które doświadczyły nierównego traktowania, stała się ofiarą molestowania, mobbingu bądź naruszono jej prawa w jakikolwiek inny sposób. Warunkiem zgłoszenia się do Poradni jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej lub też innego dokumentu poświadczającego status studenta, natomiast niewymagane jest wcześniejsze umówienie się na konkretny termin dyżuru. Osobami udzielającymi porad w jednostce są z reguły studenci ostatnich lat, absolwenci oraz doktoranci Wydziału Prawa i Administracji UW, którzy działają przy pomocy doradców posiadających doświadczenie w konkretnej dziedzinie.

Akademicka Poradnia Prawna na Uniwersytecie Warszawskim
ul. Krakowskie Przedmieście 24 p.109
00-927 Warszawa
tel. (22) 826 49 99
Godziny dyżurów dostępne na stronie internetowej.

biuro@akademickaporadniaprawna.pl