1. ZAPOBIEGANIE MOLESTOWANIU SEKSUALNEMU

<<<<< Przejdź do poprzedniej strony

Przejdź do następnej strony >>>>>

 • Postaraj się prowadzić dyżury lub konsultacje przy otwartych drzwiach.
 • Zapoznaj się z materiałami edukacyjnymi oferowanymi przez Uniwersytet Warszawski: www.rownowazni.uw.edu.pl, „Poradnik antydyskryminacyjny” oraz inter netowy „Kurs na Równość”.
 • Unikaj wypowiedzi odwołujących się do stereotypów dotyczących płci i seksualności.
 • Szanuj granice i prywatność innych osób pracujących i studiujących na Uniwersytecie Warszawskim – nie nagabuj, nie ponawiaj zaproszeń na randki, jeśli nie słyszysz wyraźnej zgody.

 • Zapisz się na szkolenia równościowe dla osób pracujących w administracji, pracujących na stanowiskach naukowych i dydaktycznych, dla osób studiujących na UW.
 • Jeśli organizujesz wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim, takie jak konferencje czy debaty, wyjazdy integracyjne, wyjazdy badawcze, obozy zerowe, wyjazdy szkoleniowe, udostępnij osobom zaproszonym ten Informator z zaznaczeniem, że mogą zgłosić się do organizatorów, jeśli zetkną się z molestowaniem seksualnym.
 • W sytuacjach zawodowych związanych z pracą i nauką zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu przestrzennego – nie podchodź zbyt blisko osób, z którymi rozmawiasz, w celu uszanowania ich przestrzeni osobistej.

 • Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje zachowanie jest lub może być odbierane jako molestowanie seksualne, zastanów się nad odpowiedziami na poniższe pytania. Dla ułatwienia użyto wymiennie formy męskiej i żeńskiej w przypadku osoby, której zachowań te pytania dotyczą. Celem tych pytań jest nauczenie się uwzględniania, jak „zwyczajne” zachowania, czasem wręcz niepozorne, mogą niekorzystnie wpływać na inne osoby.

  • Czy spojrzałeś na kogoś w sposób natarczywy lub taksowałeś wzrokiem?
  • Czy komentowałaś cielesność, wygląd lub urodę osoby, gdy o to nie prosiła?
  • Czy komentowałeś cielesność, wygląd, urodę osób w twoim otoczeniu w seksualny sposób?
  • Czy komentowałaś cielesność, urodę, wygląd innych osób, także w uogólniony sposób?
  • Czy patrzyłeś na dekolt osoby, rozmawiając z nią?
  • Czy dotknęłaś osobę bez jej wyraźnej zgody?
  • Czy „skradłeś całusa”?
  • Czy zrobiłaś osobie zdjęcia bez jej wiedzy czy wyraźnej zgody?
  • Czy upowszechniałeś zdjęcia, nagrania i materiały dotyczące osoby, która nie wyraziła na to zgody?
  • Czy wypytywałaś nieproszona o życie seksualne osoby?
  • Czy ponawiałeś zaproszenia na randki, mimo że osoba uprzednio odmówiła?
  • Czy mówiłaś komuś, że nic dziwnego, że kobietę molestują, skoro tak się ubiera?
  • Czy zaoferowałeś osobie pracę w zamian za seks?
  • Czy zaoferowałaś osobie pracę tylko dlatego, że jest atrakcyjna?
  • Czy powiedziałeś, że kobiety, które opowiadają o tym, że były molestowane, przesadzają?
  • Czy wygłaszałeś komentarze pod adresem osób w miejscu pracy/nauki, które były intencjonalnie dwuznaczne, z seksualnym podtekstem?
  • Czy próbowałaś umówić się z osobą uczestniczącą w Twoich zajęciach?
  • Czy próbowałeś wykorzystać swoją pozycję, by się z kimś umówić?
  • Czy stawałeś zbyt blisko bez wyraźnego powodu?
Jeśli na choć jedno z powyższych pytań odpowiedź brzmi „tak” – zaprzestań takich zachowań, skonsultuj się z Rzecznikiem Akademickim lub Głównym specjalistą ds. równouprawnienia na UW. Istnieje ryzyko, że Twoje zachowania są molestowaniem seksualnym.
 • W przypadku, gdy w jednostce organizacyjnej pojawiają się doniesienia o przypadku molestowania seksualnego bądź przemocy seksualnej, nie powielaj tej informacji jako konwersacyjnej anegdoty. Plotki i komentarze wyrządzają dodatkową krzywdę osobom, które doświadczyły molestowania seksualnego czy przemocy seksualnej. W razie wątpliwości skontaktuj się z Rzeczniczką Akademicką, Główną specjalistką ds. równouprawnienia na UW.
 • Jeśli pracujesz bądź piszesz doktorat na Uniwersytecie Warszawskim i uczestniczysz w imprezach i wyjazdach organizowanych dla studentów i studentek – staraj się nie spoufalać, nie wykorzystuj swojej pozycji do nawiązywania relacji intymnych. Poczucie bezpieczeństwa studentek i studentów jest tam jeszcze bardziej istotne niż zazwyczaj. Niektóre tego typu relacje są niedozwolone na UW, a pozostałe, jeśli opierają się na zależności między obiema stronami, są odradzane (sprawdź dział „Relacje emocjonalno-intymne a molestowanie seksualne”).

<<<<< Przejdź do poprzedniej strony

Przejdź do następnej strony >>>>>

Spis treści